Telewerkforum

Redactie
TelewerkForum is een stichting die zich bezighoudt met Het Nieuwe Werken. Dit concept is onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt.

Er is nu veel meer aandacht voor de vitaliteit en concurrentiekracht binnen ondernemingen. Ook speelt de goede beschikbaarheid van breedband- en mobiel internet een belangrijke rol bij de opkomst van Het Nieuwe Werken.

Andere drijfveren voor de stichting zijn de effecten van globalisering, de fileproblematiek, en de gevolgen voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers nog geen goed beeld hebben bij Het Nieuwe Werken en dat ruim een derde van de werknemers nog een voorkeur heeft voor vaste meetbare werktijden en een sterke afbakening tussen werk- en privéleven.

Ook de overheid is nog niet in staat om een praktisch beleid te maken om alle voordelen hiervan te benutten en ondernemers te stimuleren. Dit is dan ook precies het werkterrein van de Stichting TelewerkForum-HNW. De stichting speelt vanaf 1996 een belangrijke rol bij het informeren van bedrijven en organisaties over het hoe en waarom van Telewerken en Het Nieuwe Werken.

TelewerkForum heeft ertoe bijgedragen dat Nederland koploper is voor wat betreft het relatieve aantal Telewerkers. Kennisdeling behoort tot de meest gewaardeerde functies van TelewerkForum-HNW. De belangrijkste resultaten voor deelnemers zijn aantrekkelijk werkgeverschap door verhoogde werknemerstevredenheid, stijging van de productiviteit, minder ziekteverzuim, een verlaging van de kosten, een sterk en flexibel Nederland met een bijdrage aan minder files en een schoner milieu. Om dit te kunnen bereiken houdt de stichting elk jaar een overleg met hun partners en deelnemers. Hierin wordt besproken wat de hot topics van het volgende jaar zijn. Op die manier stellen zij een activiteitenagenda samen. Dit betekent gemiddeld één keer per maand een themasessie, workshop of symposium en één keer per jaar een groot congres, waar ook de TelewerkJaarprijs en TelewerkAspectprijs worden uitgereikt.

Deze prijzen reikt de stichting al uit sinds 1999. Het doel hiervan is om het Nieuwe Werken in Nederland te bevorderen en innovatieve oplossingen te tonen voor een aantal maatschappelijke en organisatorische problemen, zoals de fileproblematiek. Een professionele jury beoordeelt de genomineerden op punten zoals visie, originaliteit, haalbaarheid en toepasbaarheid. De TelewerkJaarprijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse organisatie die op een voorbeeldige wijze Het Nieuwe Werken in de bedrijfsvoering heeft ingevoerd. De TelewerkAspect-prijs gaat naar een onderzoek, artikel, product of dienst die op een deelgebied een waardevolle bijdrage levert aan de invoering van Het Nieuwe Werken. Al deze activiteiten zijn kosteloos toegankelijk voor de leden van de stichting. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals toegang tot de actuele kennisbank op hun website, een tweewekelijkse nieuwsbrief en actieve communicatie via HNWblog, HNW LinkedIn en Twitter.

Telewerkforum

 

afbeelding van Redactie

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie