Blockchain: Een Krachtig Schild tegen Factuurfraude in Factureringsprocessen

Redactie WINMAG Pro

n het vandaag gepubliceerde Cybersecuritybeeld 2023 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg voor de opkomst van nieuwe cybergevaren als gevolg van de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Eén gebied waarin deze bedreigingen zich manifesteren, is geautomatiseerde facturatie. Nova Technology, onderdeel van Nova Groep, geeft aan het gevaar van AI in e-facturatie al geruime tijd te zien en benadrukt dat blockchain de sleutel kan zijn om deze risico's te beteugelen en organisaties te beschermen tegen factuurfraude.

De rol van blockchain in het beveiligen van factureringsprocessen

Met de opkomst van AI zijn cybercriminelen in staat om steeds geavanceerdere en moeilijker detecteerbare methoden voor factuurfraude te ontwikkelen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om vast te stellen of documenten, teksten, foto’s, video’s en geluiden wel echt zijn. Bedrijven en organisaties wereldwijd lopen het risico aanzienlijke financiële verliezen te lijden. In het Cybersecuritybeeld waarschuwt Aalbersberg  voor de urgentie van deze kwestie en benadrukt de behoefte aan beveiligingsmaatregelen. Blockchain is daar bij uitstek geschikt voor. 

Blockchain technologie
Doordat blockchain een onveranderlijk grootboek is dat alle transacties registreert, wordt factureren tamper proof gemaakt. Dit betekent dat als een transactie eenmaal is geregistreerd, deze niet meer kan worden gewijzigd of verwijderd. Hierdoor wordt het voor oplichters veel moeilijker om factureringsgegevens te manipuleren of frauduleuze facturen te creëren die onopgemerkt blijven. Incidenten uit het verleden hebben laten zien dat zelfs de techgiganten niet immuun zijn voor phishingaanvallen en dat er veel kan gebeuren met valse facturen. Het kost niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Het belang van de controle van een factuur kan niet genoeg worden benadrukt.

Het gebruik van blockchain als een schild tegen factuurfraude

"We werken voortdurend aan het benutten van technologie om onze klanten te beschermen tegen potentiële problemen die voortvloeien uit technologische ontwikkelingen. Met de toenemende dreiging van factuurfraude en de terechte  waarschuwing van de NCTV voor nieuwe cybergevaren, is het essentieel dat organisaties proactieve maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Als het gaat om facturatie, is het inbrengen van blockchain technologie een game-changer. Door gebruik te maken van blockchain-technologie kan een robuuste beveiligingslaag toegevoegd worden aan facturatieprocessen en de risico's op fraude worden geminimaliseerd” Aldus Ramón AB, CEO en, samen met zijn broer,  oprichter van Nova Technology, aanbieder van o.a. door blockchain aangedreven software voor creditmanagement

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie