Klaar voor Het Nieuwe Werken met Universal IT

Erik
Het Nieuwe Werken (HNW) vergt een behoorlijke omslag in je manier van denken en doen. Met de goede hulpmiddelen en technologie wordt dit al een stuk gemakkelijker. De cloud-diensten van Universal IT kunnen je helpen om op deze nieuwe manier van werken over te stappen.

Vanuit het WTC gebouw in Arnhem biedt Universal IT cloud-diensten aan eindgebruikers en aan resellers. De serviceprovider heeft hiermee een volledig en flexibel pakket aan diensten voor Het Nieuwe Werken in huis. Het aantal partners dat gebruikmaakt van de cloud van Universal IT is in het laatste jaar fors gestegen. Volgens Universal IT komt dit door de extra services die het aanbiedt.

Het aanbieden van veilige en betrouwbare hosted applicaties, hosted desktopservices en hosted communicatiediensten is slechts het begin, vindt Universal IT. De serviceprovider heeft daarom selfservice en flexibiliteit als speerpunten benoemd en laat dit terugkomen in onder meer het nieuwe logo dat zij heeft laten ontwerpen. 'A Touch of Power' laat zien dat opdrachtgevers van Universal IT zelf de mogelijkheid hebben om 'aan de knoppen' te zitten. En dat geldt in de breedste zin van het woord. Partners en informatiemanagers kunnen zelf hun pakketten flexibel samenstellen maar ook zelf hun hosted services aanmaken en muteren. Selfservice en flexibiliteit zijn dus de sleutelwoorden in de samenwerking van Universal IT met haar partners.

Het webgebaseerde Universal Control Panel is een belangrijk kenmerk van Universal IT en biedt resellers, ict-managers en/of eindgebruikers de mogelijkheid om hun eigen diensten aan te maken en te beheren. Zo kunnen opdrachtgevers zelf Exchange 2010, SharePoint 2010 of CRM 2011 opzetten, maar ook de niet-Microsoft-producten zijn opgenomen in het Universal Control Panel. Voorbeelden zijn de Hosted BlackBerry Enterprise Server, onlinebackup en hosted voip. Voortdurend worden hier nieuwe diensten aan toegevoegd. Daarnaast kunnen opdrachtgevers zelf hun desktopomgeving aanmaken (ook dedicated) en daarop de gewenste applicaties installeren. Daardoor kunnen opdrachtgevers direct reageren op de vraag van hun klanten en/of werknemers zonder tussenkomst van Universal IT.

Universal

Partners kunnen hierdoor het white labelled-platform van Universal IT gebruiken om daar vervolgens zelf hun eigen services aan toe te voegen, zoals het importeren van data in de hosted-omgeving, het configureren van de applicaties voor de gebruikers, het installeren van software op de hosted-desktop en het gebruikersbeheer. Deze combinatie van de betrouwbare infrastructuur van Universal IT en de services van haar partners aan eindgebruikers is de sleutel tot het succes.

Het tweede kenmerk van Universal IT is de flexibiliteit van de aangeboden diensten. Dit uit zich op een aantal gebieden:

De contracten: maandelijks wordt door Universal IT het daadwerkelijke gebruik aan de partner doorberekend. Hierdoor kan er eenvoudig opgeschaald, maar ook teruggeschaald worden indien nodig. Dit geldt voor het aantal licenties, maar ook voor de benodigde opslag. Universal IT hanteert geen jaarcontracten (zoals de meeste hostingbedrijven), maar maandcontracten. Opdrachtgevers betalen dus alleen voor het daadwerkelijke gebruik en kunnen daardoor hun diensten direct en flexibel laten meebewegen met (tijdelijke) fluctuaties in de gewenste pakketsamenstelling, het aantal gebruikers en benodigde opslag. Daarnaast kunnen partners zelf de facturatie aan hun eindklanten verzorgen.

Vernieuwing en integratie: Universal IT zoekt steeds naar nieuwe toepassingen die een toegevoegde waarde vormen voor haar partners. Een voorbeeld is de integratie van applicaties, maar ook nieuwe diensten die de serviceprovider toevoegt aan haar cloud. Met eigen mensen en middelen werkt Universal IT aan een continue ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en applicaties. Hiermee onderscheidt Universal IT zich ten opzichte van de 'standaard' cloud-oplossingen. Voorbeelden zijn Lync Server inclusief Enterprise Voice, zelf ontwikkelde mobiele apps van de hosted applicaties, de integratie van vaste en mobiele telefonie in het BlackBerry Mobile Voice System en uiteraard de maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld SharePoint, CRM en Lync.

De pakketsamenstelling: iedere partner en opdrachtgever is vrij in het bepalen van het eigen hostingpakket. Universal IT stelt haar cloud ter beschikking en biedt partners de mogelijkheid om de Universal Hosted-applicaties white labelled te verkopen en/of eigen applicaties vanaf een eigen virtual private cloud aan te bieden. Universal IT zorgt voor de beschikbaarheid, de backups en het beheer; de partners zorgen voor de serviceverlening aan de eindgebruikers.

Maak kennis: Universal IT biedt partners de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met de diensten van Universal IT. Indien je gebruik wilt maken van een testlab dan kun je je aanmelden op: atouchofpower.com/partner.

Kijk voor meer informatie op www.universal.nl.

Door: Erik Sloots

Erik Sloots | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Erik