Cordaid gaat artificial intelligence gebruiken in telefoongesprekken

Marc Boersma
Cordaid start binnenkort met het toepassen van artificial intelligence in hun communicatie met (potentiele) donateurs. Dit doen zij door de telefoongesprekken die plaatsvinden, real-time en volautomatisch te analyseren.

Het analyseren van telefoongeprekken gebeurt via spraakherkenning en het Artificial Intelligence platform ontwikkeld door Mangl. Dankzij deze samenwerking kan Cordaid straks als eerste charitatieve instelling in Nederland beschikken over inzichten welke worden gegenereerd uit duizenden (real-time) gespreksanalyses.

De samenwerking houdt niet op bij het analyseren van de gesprekken. De technieken en het platform bieden namelijk nog meer mogelijkheden. Cordaid gaat inzichten delen met haar partners zodat ook zij precies weten waar het goed gaat in het contact met de donateur en waar er nog verbetering denkbaar is.

Spraakherkenning

Mangl combineert spraakherkenning en AI om zonder tussenkomst van menselijk handelen gesprekken te analyseren op commercieel en compliance niveau. De gesprekken welke gevoerd worden voor en door Cordaid worden zo in een hoog tempo en met een betrouwbaarheid welke hoger is dan een mens geanalyseerd. De feedback wordt teruggekoppeld naar het platform waar middels dashboards de inzichten duidelijk worden voor de betrokkenen. Mark Riepma, mede-oprichter van Mangl: ’Wij vinden het super om te zien dat dankzij Cordaid nu ook de charitatieve markt in Nederland gebruik gaan maken van ons platform.’

Goede communicatie met de achterban is essentieel voor Cordaid. Hanneke Warrink. Sr. Fundraiser bij Cordaid: ’Cordaid hecht veel waarde aan haar donateurs die het mogelijk maken om wereldwijd armoede te bestrijden. Goede communicatie met deze achterban is daarom essentieel. Wij vinden het belangrijk om in het contact met onze donateur te streven naar maximale transparantie. Het platform van mangl biedt ons de kans dat zo goed mogelijk te doen.’

Gedrag voorspellen

Mangl heeft een platform ontwikkeld dat door middel van Artificial Intelligence en spraakherkenning automatisch gesprekken kan analyseren en gedrag kan voorspellen.

  • Het platform kan gesprekken analyseren op vooraf bepaalde analysepunten.

  • Die inzichten vertaald Mangl naar het platform zodat een ieder precies weet wat men beter kan doen in de gesprekken, betere resultaten te behalen of zich beter aan de wet- en regelgeving te houden.

  • Door gebruik te maken van artificial intelligence kan Mangl het gedrag van klanten en fondsenwervers voorspellen. Denk aan: beklijving, NPS en overige klanttevredenheidscores.
afbeelding van Marc Boersma
Door: Marc Boersma

Marc Boersma | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Marc