Councyl gaat een zelflerend Decision Management Software ontwikkelen voor de verstrekking van bijzondere bijstandsuitkeringen

Redactie WINMAG Pro
Councyl wint SBIR subsidie om eerste prototype te realiseren

Councyl gaat zelflerende Decision Management Software ontwikkelen voor de verstrekking van bijzondere bijstandsuitkeringen. Om het eerste prototype te realiseren krijgt het bedrijf, dat betere beslissingen mogelijk maakt op basis van Artificial Intelligence (AI), een SBIR (Small Business Innovation Research) subsidie van €111.500,- euro.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, die door onvoorziene situaties bijzondere uitgaven hebben. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een advocaat, aanvullende ziektekosten of een vervangende wasmachine. Deze uitgaven kunnen ze niet betalen uit eigen inkomen of vermogen. Gemeenten hebben kaders waaraan ze deze aanvraag toetsen, maar het komt neer op de individuele behandelaar om te beoordelen of een aanvraag noodzakelijk en bijzonder genoeg is voor bijzondere bijstand. Nu de verschuiving richting de menselijke maat meer vraagt van behandelaars en de werkdruk toeneemt, is het extra lastig om de zorgvuldigheid, consistentie en efficiëntie te waarborgen. Om het dilemma tussen kwaliteit en efficiëntie te doorbreken gaat Councyl samen met een Nederlandse gemeente een prototype van de Decision Management Software ontwikkelen en testen.

Het unieke van de Councyl methode is dat er geen historische data nodig is. Om het prototype te realiseren zullen de onderliggende afwegingen van de besluitvormers, aan de hand van hun keuzegedrag, in kaart worden gebracht. Dit vormt de basis voor een transparant keuzemodel dat gemeenten helpt om de kwaliteit en de efficiëntie van het proces, met behoud van transparantie en menselijke maat, te verbeteren. Voor het ontwikkelen van de juiste functionaliteiten worden de perspectieven van de manager, de medewerker en de burger meegenomen. Het is de bedoeling dat het prototype uiteindelijk genoeg informatie zal opleveren, zodat ook andere gemeenten in de toekomst gebruik kunnen maken van de Councyl Decision Management Software.

SBIR-subsidie

De SBIR subsidie is een competitie voor ondernemers om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Iedere SBIR competitie richt zich op een ander maatschappelijke innovatie en vraagstuk. De competitie waar Councyl aan heeft meegedaan heeft als doel om mensgerichte AI oplossingen te ontwikkelen en te testen voor maatschappelijke uitdagingen in de publieke sector. Een SBIR traject verloopt doorgaans in twee fasen. In de eerste fase worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en in de tweede fase worden prototypes daadwerkelijk ontwikkeld. Na het succesvol afronden van de haalbaarheidsstudie in fase 1, heeft Councyl als één van de vijf aanvragers nu ook de fase 2 opdracht toegewezen gekregen.

De winnende aanvraag van Councyl is gekozen omdat deze participatie binnen de samenleving bevordert en daarnaast de relatie tussen burgers en de overheid kan verbeteren. Daarnaast voldoet de oplossing van Councyl aan de uitgangspunten van het ‘Manifest Mensgerichte Artificiële Intelligentie’ dat in 2020 door de Nederlandse AI coalitie is opgesteld.

“Het verlenen van bijzondere bijstand is vaak erg lastig voor gemeenten omdat er veel criteria afgewogen moeten worden om te besluiten of iemand in aanmerking komt voor een bijzondere bijstandsuitkering. Bovendien is er soms verschil van mening tussen de behandelaren of de uiteindelijke beslissing wel de juiste keuze is. De Decision Management Software van Councyl kan beslissingen voor ambtenaren ondersteunen, omdat het menselijke oordelen kan digitaliseren. Het resultaat is een schaalbare menselijke maat, die het mogelijk maakt om op basis van menselijke expertise snel, accuraat en gecontroleerd keuzeprocessen te beheren en te ondersteunen,” aldus Nicolaas Heyning, directeur en co-founder bij Councyl. “Maar al te vaak hoor je verhalen dat AI mensen uitsluit of verkeerde beslissingen neemt, omdat ze geen morele waarde kan vaststellen zoals de mens dat kan. Onze methode kan dit wel realiseren, omdat wij altijd kunnen uitrekenen wat de gehele groep van experts zou beslissen. Dit doen wij door ambtenaren verschillende fictieve keuzes voor te leggen. De software leert vervolgens welke overwegingen een rol spelen bij die keuzes. Hierdoor is de technologie in staat om een realistisch beeld te geven en een procentuele inschatting te maken van welke beslissingen ambtenaren nemen bij een ingewikkelde kwestie zoals bijzondere bijstand. Omdat het algoritme altijd volledig transparant en verdedigbaar is, creëert het vertrouwen en sluit het goed aan bij de behoeften van de overheid”   

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie