Hackatons inspireert werknemers en werkgevers

Een bedrijfsprobleem waar je maar niet uit komt? Organiseer een hackaton!

Joël van Vugt
Bij het grote publiek zijn ze nog maar nauwelijks bekend, maar bij techneuten en bedrijfskundigen beginnen hackatons langzaam maar zeker wel 'in' te raken. Het fenomeen is een jaar of vijf geleden over komen waaien uit Amerika en is ook in Nederland in hoog tempo heel populair geworden.

Ondanks dat veel mensen de term 'hackaton' inmiddels wel kennen, is het vaak onduidelijk wat het nou precies inhoudt en wat je er als bedrijf aan hebt. Om feit van fictie te scheiden spraken we met hackatonorganisator Mare Derks van UtrechtInc over de do's en dont's van een hackaton en hoorden we van Data Scientist Michael Hogenboom van techbedrijf Axians waarom je er als techneut eigenlijk aan mee wilt doen.

Energie Hack NL

Mare kreeg begin dit jaar bezoek van energiebedrijven Enpuls en Enexis. Zij wilden graag een hackaton organiseren om creatieve oplossingen te vinden voor een aantal energievraagstukken. 'Vervolgens hebben we een team samengesteld en zijn we het vanuit UtrechtInc gaan regelen. Dat is nog hele klus. Er komt onder meer een consulent bij die naar de technische kant van de hackaton kijkt. Je gaat met de organisatoren om tafel om scherpe uitdagingen neer te zetten. Bij de Energie Hack NL ging dat bijvoorbeeld om het probleem dat het elektriciteitsnetwerk nu helemaal nog niet berekend is op de enorme verwachte toename van elektrisch rijden. Hoe los je dat op?'

‘Vervolgens ga je aan de slag met de marketing en het organiseren van het event zelf. Dat doe je bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar partners. In dit geval bijvoorbeeld de TU Eindhoven en Microsoft. Bedrijven die mensen hebben die mee kunnen doen aan de hackaton, natuurlijk een belangrijke hoeksteen van het event. Daarnaast ga je ook op zoek naar goede data, wat ook onmisbaar is. Daarbij is een instelling als de TU natuurlijk ideaal, want die heeft beide in huis. Tegelijkertijd zet je de hackaton ook in de breedte uit voor geïnteresseerden van buitenaf.'

Complementaire teams

Na vier maanden plannen was het dan zover. Eind mei werd de Energy Hack NL gehouden. 'Er waren ongeveer tachtig deelnemers', vertelt Derks. 'Vervolgens ga je aan de slag om ze in te delen in teams. Dat is nog niet eens zo`n makkelijke klus, want vaak kennen deelnemers elkaar en willen ze bij elkaar in een team. Om het beste resultaat te bereiken probeer je zoveel mogelijk complementaire teams te creëren, met een combinatie van technici en bedrijfskundigen bij elkaar. Daarbij komen wel de nodige kleurtjes, naamkaartjes en stickers kijken om alles in goede banen te leiden.'

Data Scientist Michael Hogenboom van Axians weet daar alles van. Begin 2017 werd er vanuit het moederbedrijf een hackaton georganiseerd in Parijs waar hij ook aan mee mocht doen. 'Dat was echt heel leuk!' begint hij enthousiast. 'Je komt terecht in een team met mensen die je niet kent en hebt vervolgens maximaal 48 uur om een oplossing te vinden en die ook nog eens om te zetten in een product, zoals bijvoorbeeld een app. De uitdaging was om een creatieve oplossing te verzinnen voor het meten van geluidsoverlast in de stad. Na afloop mocht ik zelf de pitch doen voor de jury en wonnen we ook gelijk.'

Nieuwe manier van denken

Vervolgens was Michael om en besloot hij regelmatig mee te gaan doen met hackatons. 'Inmiddels heb ik er vijf gedaan. Allemaal heel verschillend'. Zo vloog hij bijvoorbeeld naar de Filipijnen om mee te doen aan een hackaton van het Rode Kruis om een oplossing te vinden voor een betere bescherming tegen tyfoons aldaar. 'Meedoen aan een hackaton doe ik vanwege een aantal redenen. De belangrijkste is dat ik merk dat ik me persoonlijk kan ontwikkelen. Binnen mijn werk ben ik altijd gericht op de klant, bij een hackaton gaat het echt om het zoeken naar een oplossing voor een probleem. Daarbij ben je nergens aan gebonden en is letterlijk ieder idee een optie. Door zo out-of-the-box te denken en te werken, merk ik dat ik anders ga denken, waardoor ik ook beter wordt in mijn werk.'

Daarnaast is ook het ideële aspect voor Michael van belang. 'Als ik eerlijk ben vind ik mijn eigen ontwikkeling wel de belangrijkste reden om mee te doen. Maar vervolgens kijk ik wel specifiek naar welke hackatons ik dan doe. Het gaat in mijn eigen vrije tijd en het is natuurlijk mooi meegenomen als je iets kunt bijdragen aan de oplossing voor een groot algemeen probleem, zoals bijvoorbeeld schadebeperking door tyfoons. Ook Mare Derks ziet dit terug. 'Het zijn wel een bepaald soort techneuten die meedoen aan hackatons', merkt ze op.

Niet voor iedereen weggelegd

Het organiseren van een hackaton is niet voor ieder bedrijf weggelegd vindt Mare. `Vaak zie je dat ze worden georganiseerd door grotere bedrijven met voldoende budget en een innovatieafdeling. Bovendien zijn de kosten ook aanzienlijk. Reken zeker op enkele tienduizenden euro's met daarbovenop nog het prijzengeld. Maar mocht je als bedrijf een eigen ruimte hebben, zelf de catering verzorgen en goede connecties hebben met mogelijke deelnemers, dan kan het wellicht wat goedkoper. Verder hebben hackatons niet alleen een technische meerwaarde. Vaak doen bedrijven het ook deels voor de PR-waarde, het creëren van een goed imago en het verkrijgen van media-aandacht.’

Volgens Mare kan het organiseren van een hackaton zelfs de aanzet vormen tot een cultuurverandering in je bedrijf. 'Mensen werken vaak volgens een vast stramien. Door een groot evenement te organiseren, mensen met een frisse blik van buiten te halen en door zelf ook volop mee te doen zien mensen ineens dat het ook anders kan. En mocht je als bedrijf zelf geen hackaton kunnen organiseren, dan kun je natuurlijk altijd nog aan die van een ander meedoen.

Joëlvan Vugt | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanJoël