Een cyberscan uitvoeren: wat zijn hiervan de voordelen?

Redactie WINMAG Pro
Het risico op een cyberaanval is de afgelopen jaren toegenomen. Bedrijven hebben zich steeds meer gefocust op de digitalisering van processen, waarbij het aantal applicaties in het IT-landschap van ondernemingen gegroeid is.

Voorkom dat je als organisatie een onnodig groot risico loopt, door een cyberscan uit te laten voeren. Vergelijk het met de simpele virusscanner die je thuis op de computer hebt, welke vervolgens controleert of je een veilige internetverbinding gebruikt en geen malware of virussen op de computer hebt staan. Een cyberscan doet datzelfde, maar dan voor de hele organisatie en uitgebreider! Dit artikel vertelt je meer over hetgeen een cyberscan inhoudt en voor jouw organisatie kan betekenen. 

Kwetsbaarheden en risico’s in kaart brengen

Het kan om verschillende redenen erg lastig zijn, om te bepalen welke risico’s je als bedrijf loopt en welke kwetsbaarheden er in de gebruikte applicaties en netwerken zitten. Vaak heeft een bedrijf het IT-landschap zelf ingericht, waarbij de organisatie vertrouwt op de kennis van haar eigen experts of die van leveranciers. De diversiteit aan applicaties, koppelingen en bijvoorbeeld opslagsystemen maakt daarbij dat het steeds lastiger wordt om het overzicht te behouden. Een externe organisatie voert een uitgebreide scan uit rond deze applicaties, koppelingen en systemen om eventuele kwetsbaarheden en risico’s in kaart te brengen. 

Acteren op de gevonden kwetsbaarheden en risico’s

Een volgende stap na het laten uitvoeren van de cyberscan, is het handelen op basis van de gevonden kwetsbaarheden en risico’s. Dit is van groot belang om een flinke financiële tegenslag te kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een claim van een medewerker, wiens persoonlijke gegevens op straat zijn komen te liggen na een intern datalek. Ook externe partijen kunnen schade op je bedrijf verhalen, als blijkt dat een hacker via jouw systemen en applicaties bij de externe partij naar binnen is gekomen. 

Installeer de laatste updates en houd kwetsbaarheden in de gaten

Belangrijk bij het mitigeren of uitsluiten van risico’s en kwetsbaarheden is het updaten van applicaties en systemen. Op het moment dat updates beschikbaar komen, wordt doorgaans ook meer gepubliceerd over de kwetsbaarheid die de update dicht. Zou je de update niet tijdig installeren, dan loop je het risico dat kwaadwillende personen de kwetsbaarheden in je systemen en applicaties misbruiken. Iets wat grote gevolgen kan hebben!

Houd daarbij in de gaten welke kwetsbaarheden openbaar gemaakt worden. Het kan een reden zijn om cruciale systemen tijdelijk offline te halen. In het bijzonder wanneer deze systemen veel geheime of privacygevoelige informatie bevatten. Zeker rond de problemen met Citrix begin dit jaar, werd dit door verschillende partijen gedaan om een grote schade te kunnen voorkomen. 

Mitigeren van risico’s middels een cyberverzekeringen

Naast de mogelijkheid om zelf te acteren op risico’s in kaart zijn gebracht, kun je deze ook mitigeren door een cyberverzekering af te sluiten. Steeds meer verzekeraars bieden een dergelijke verzekering aan voor ondernemers. Met een cyberverzekering ben je niet alleen gedekt tegen de schade die voort kan komen uit een cyberaanval of bijvoorbeeld een datalek. Ook heb je 24 uur per dag en 7 dagen per week een expert tot je beschikking, die hulp kan bieden bij het oplossen van een hack in je systemen. Zeker wanneer je als organisatie weinig kennis in huis hebt over IT-landschappen en de risico’s die dit met zich mee kan brengen, is het afsluiten van een dergelijke verzekering aan te raden.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie