Het verwerken van data, wat mag wel en wat mag niet?

Redactie WINMAG Pro
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming of AVG van toepassing in Nederland. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Om persoonsgegevens te verwerken, heb je namelijk een wettelijke grondslag nodig.

In dit artikel van Freshback Media BV lees je hier meer over.

Drie typen persoonsgegevens

We onderscheiden drie typen persoonsgegevens. Dit zijn gewone persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens. Voor je persoonsgegevens verwerkt, moet je weten om welk type persoonsgegevens het gaat. Pas dan weet je welke AVG-regels voor jou van toepassing zijn.

Hieronder lees je meer over de drie typen persoonsgegevens en welke AVG-regels er bij ieder type persoonsgegevens van toepassing zijn.

Gewone persoonsgegevens

Je mag gewone persoonsgegevens verwerken als je de gegevensverwerking op minimaal één van de zes grondslagen van de AVG kunt baseren. Zo niet, dan mag je de gegevens niet verwerken.

We onderscheiden de volgende grondslagen:
 

  • Je hebt toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te kunnen voeren.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te kunnen komen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om vitale belangen te kunnen beschermen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te kunnen voeren.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen gegeven waaruit ras of etnische afkomst blijkt, waaruit politieke opvattingen blijken, waaruit religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen blijken en waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt. Ook gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische gegevens en biometrische gegevens vallen onder de groep bijzondere persoonsgegevens.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is bijna altijd verboden. Je mag deze persoonsgegevens alleen verwerken als je de gegevensverwerking op minimaal één van de zes grondslagen van de AVG kunt baseren én je je kunt beroepen op een wettelijke uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn gegevens die te maken hebben met een strafrechtelijke veroordeling en/of een strafbaar feit. Ook deze persoonsgegevens mag je bijna nooit verwerken. Alleen als je de gegevensverwerking op minimaal één van de zes grondslagen van de AVG kunt baseren én je je kunt beroepen op een wettelijke uitzondering voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens, mag je deze gegevens verwerken.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie