Hoe trekt het bedrijfsleven het beste IT-talent aan?

Redactie WINMAG Pro
Jonge en hoogopgeleide IT-talenten zijn de meest begeerde werknemers van dit moment. Dat weten ze en daarom hebben ze ook een wensenpakket. Hoe kun je als organisatie deze talenten aantrekken, behouden en bijsturen waar nodig?

Procam, de ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent, heeft meerdere studies gedaan naar de werkplek van het gewillige IT-talent in een organisatie. Ook belangrijk als organisatie is te kijken naar de infrastructuur waarmee IT’ers moeten werken.

Aansluiting bij je organisatie

Om inzage te krijgen in de behoeften van jonge IT-talenten en de aansluiting bij je organisatie, heeft Procam de ‘Preflight checklist’ ontwikkeld. Aan de hand van deze Preflight-check, worden organisatie en talent eenvoudig vergeleken. De check is door meer dan 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers ingevuld.

De antwoorden laten zien dat er verschillende behoeften bestaan onder de respondenten om jonge IT-talenten te werven. Voor de CIO geldt dat jonge IT’ers bijdragen aan de continuïteit van de organisatie. Dit antwoord wordt nagenoeg door alle CIO’s als belangrijkste reden ervaren. De HR-manager geeft aan met name jonge IT’ers in dienst te nemen om nieuwe kennis in huis te halen voor de organisatie. Daarnaast moet jong IT-talent helpen om snel nieuwe projecten op te starten.

Wensen van de IT’ers

Onder de huidige jonge IT-talenten, ook wel de Y-generatie genoemd, is een duidelijke behoefte aan informaliteit op de werkvloer, veel vrijheid in werktijden en het liefst werken ze bij kleinere ICT-bedrijven. Hoe kunnen organisaties goed anticiperen op de wensen van de IT’ers? Het Nieuwe Werken blijkt al grotendeels bij de werkgevers te zijn doorgevoerd. Ruim zeventig procent van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie Het Nieuwe Werken is doorgevoerd. Hiermee lopen ze iets achter bij de wens van negentig procent van ICT-studenten om vrij te werken, maar wel is er een duidelijke verschuiving gaande.

Opvallend is de behoefte van jonge IT’ers om individueel te werken. Daar waar veel organisaties meegaan in de trends van Agile Scrum-development en Lean, waarbij intensieve samenwerking centraal staat, zit de IT’er hier lang niet altijd op te wachten. Ruim zestig procent geeft aan liever alleen te werken, daar waar slechts 26 procent van de organisaties is ingericht op individuele arbeid. Voor de werkgever een zeer belangrijke conclusie bij het selecteren van de juiste werknemer voor hun organisatie. Procam maakt ook nog onderscheid tussen hbo- en wo-starters, tussen die groepen is ook duidelijk verschil waarneembaar. Hbo’ers hebben behoefte aan evenwicht tussen werk en privé en ze hebben zekerheid nodig, daar waar de wo’ers juist behoefte hebben aan uitdaging en vrijheid. Verder hebben beide hoogopgeleide groepen doorgaans behoefte aan ontwikkeling.

Opvallend in de studie is de afwezigheid van vakinhoudelijke expertise. Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de snelle ontwikkelingen binnen de ICT. De specifieke kennis die studenten tegenwoordig opdoen in het eerste jaar, is al voor tachtig procent verouderd ten tijde van het afstuderen. Dit leidt echter wel tot continu nieuwe type banen binnen de IT-sector.

LEES OOK: Facebook sluit fabriek voor Aquila-internetdrones

Hoe ziet het IT-talent zichzelf?

In een andere studie van Procam wordt de zelfreflectie van IT'ers beschreven. Starters op de IT-arbeidsmarkt vinden zichzelf erg verantwoordelijk. Op de vraag welke gedragskenmerken op zakelijk gebied het sterkst aanwezig zijn, antwoorden de meeste starters (65 procent) dat zij beschikken over veel verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast vinden starters ook zelfstandigheid belangrijk in hun vak, deze komt met zestig procent op de tweede plaats. De top drie wordt afgesloten door kwaliteitsbewustzijn, 53 procent van de jonge IT’ers vindt zichzelf op zakelijk gebied erg kwaliteitsbewust.

Naast de goede gedragseigenschappen die bij de IT-starters sterk aanwezig zijn, zijn er ook een aantal eigenschappen die jonge IT’ers minder in zichzelf waarderen. Commerciële gerichtheid is de achilleshiel. De meeste starters geven aan dat deze kwaliteit bij hun groep zeer gering aanwezig is. Ook wat assertiviteit betreft kunnen de starters veel leren, deze eigenschap eindigt op de één na laatste plaats. Verder vinden starters dat ze niet voldoende open staan voor kritiek.

George van Buysrogge, oprichter en directeur van Procam: ‘Het is voor zowel jong IT-talent als hun werkgever erg belangrijk om inzichtelijk te hebben op welke eigenschappen ze goed scoren, en op welke minder. Door dit in kaart te brengen kan er gericht worden bijgestuurd middels bijvoorbeeld training en coaching, maar kan ook naar de ideale werkomgeving toegewerkt worden. Een werkomgeving waarin de kwaliteiten van het IT-talent het best tot zijn recht komen. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een duurzame arbeidsrelatie, waarin werkgever en werknemer echt iets voor elkaar kunnen betekenen.’

Wat voor infrastructuur gebruikt het IT-talent?

IT-talenten en organisaties realiseren zich dat cloud computing sterk in opkomst is. Uit Europees onderzoek van VMware blijkt dat 41 procent van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven (mkb) gebruikmaakt van cloudcomputing. In heel Europa ligt dat percentage trouwens hoger, namelijk op zestig procent. Bovenaan staan volgens marktconsulent Heliview cloudoplossingen voor Human Resource Management (HRM) en Customer Relationship Management (CRM). De verwachting is dat vooral het mkb op nóg grotere schaal clouddiensten zal gaan afnemen, en dat het vaker dan bij grotere bedrijven om bedrijf kritische systemen zal gaan. Als je een startende zzp'er bent, dan is het mogelijk om alles uit de cloud te halen. Ook kleine startende bedrijven kunnen inmiddels overwegen om een Local Area Network (LAN) maar achterwege te laten en volledig voor de cloud te gaan. Zijn er al investeringen gedaan in een LAN, dan ligt het anders. Dan draait je zaak op het netwerk met een centrale server, een aantal pc's of laptops (clients genoemd), aangeschakelde printer en andere apparatuur, zoals voor dataopslag. Deze infrastructuur (of architectuur) wordt client-server genoemd. Het ziet ernaar uit dat deze client-server infrastructuur zijn langste tijd gehad heeft.

Vormt LAN al de basis van je organisatie, dan zijn er mogelijkheden om onderdelen van de systemen stap voor stap naar de cloud te brengen, dat kan bijvoorbeeld met Google Apps for Work en Office 365. Dan kan de mailserver de deur uit, als er tenminste een aparte mailserver staat. Hetzelfde kan wellicht met andere servers die software laten draaien, de applicatieservers. Zo kun je van Exact op een eigen server over op Exact Online. Op deze manier kan de IT-infrastructuur binnen je organisatie stap voor stap richting de cloud.

Bring Your Own Device

Als organisatie is het ook belangrijk om rekening te houden met de trend onder IT’ers, om hun eigen devices mee te nemen naar werk, ook wel Bring Your Own Device (BYOD) genoemd. De vraag is niet meer met welke apparaten jij als werkgever je medewerkers wilt laten werken, maar welke apparaten zij zelf meenemen naar de zaak. Apparaten die zij zelf aangeschaft hebben, zoals tablet computers, lichte laptops en smartphones. De werkgever moet er voor zorgen dat die devices lekker werken in het bestaande geheel van de automatisering. Het tegenovergestelde van BYOD is COPE, Corporate-Owned, Personally Enabled.

Het zou een antwoord zijn op soms chaotische, rommelige situaties die BYOD kan geven met allemaal verschillende apparaten. De organisatie heeft meer autoriteit over de aan te schaffen devices, die meer van hetzelfde zullen zijn, en de gebruikers en handige IT’ers kunnen hun spullen goed customizen naar wens. Belangrijk is dus om een gulden middenweg te vinden tussen de wensen van organisatie en IT-talent.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie