ICT-branche bloeit ondanks kredietcrisis

Redactie WINMAG Pro
De ICT-branche lijkt nauwelijks gevolgen te ondervinden van de kredietcrisis. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young. De budgetten en de vraag naar ICTers zullen ook het komende jaar verder toenemen, zo is de verwachting.

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de vraag naar personeel, het beschikbare budget en de verwachte investeringen op ICT-gebied en is gebaseerd op de ervaringscijfers en inschattingen van 600 Nederlandse managers en professionals. ‘De teneur over de gehele linie is veel positiever dan dat je momenteel zou verwachten’, stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. ‘Het lijkt erop dat ICT de onderscheidende factor is geworden in tijden dat de broekriem wordt aangehaald. Dit is het resultaat van een oorspronkelijk zeer conjunctuurgevoelige sector die sinds 2001 het kaf van het koren heeft weten te scheiden. De sector stuurt nu duidelijk op kwaliteit en innovatie en weet nu de gevolgen van de kredietcrisis redelijk probleemloos op te vangen.’

ICT'ers blijven gewild
Zo is de afgelopen twee maanden de vraag naar interne en externe ICT’ers net als voorgaande jaren per saldo ‘gewoon’ toegenomen. 88 procent van de bedrijven ziet het aantal interne ICT’ers groeien of gelijk blijven. Voor externe ICT’ers is dit 83 procent. Er is nog steeds sprake van groei, maar minder sterk dan voorheen. Voor de komende 12 maanden wordt binnen alle sectoren een stijging van het ICT-budget verwacht. Ook hier geldt dat de budgetten minder snel zullen stijgen dan voorheen. Waar de afgelopen twee jaren telkens meer dan 90 procent van de managers en ICT-professionals verwachtte dat de budgetten gelijk zouden blijven of toe zouden nemen, is dat vertrouwen deze maand gedaald naar 83 procent. In lijn met de budgetvoorspellingen geldt ten aanzien van de te verwachten investeringen in hard- en software en externe ICT-services dat de stemming nog altijd positief is, maar dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien.

Calco IT uit Amersfoort is een van die IT-bedrijven die leasewagens als lokker gebruiken voor nieuw personeel. Enkele jaren geleden leverden ze nog een Opel Vectra of Corsa bij een nieuwe baan (bron: Zibb). Nu bieden ze deze iets eenvoudiger Suzuki Swift. Ook niet gek natuurlijk. Slim ook dat Calco IT meteen een opleiding aanbiedt aan geschikte kandidaten met nog net niet de juiste papieren. Meer info op www.calcomasterclass.nl .

 


 

Verwachtingen voor 2009
Met name de middelgrote en grote bedrijven in de diensverlenende sector zijn positief gestemd voor het komende jaar. ‘Wellicht zijn de kleinere bedrijven toch wat voorzichtig geworden met het huidige economische klimaat en door de voortdurende negatieve berichtgeving’, denkt Verschuur. ‘De branche is gezond en de 10 procent groei van het aantal harde bètastudenten aan de Nederlandse universiteiten dit jaar, geeft bovendien vertrouwen voor de toekomst.’

Downloadadres volledig rapport:
www.ictbarometer.nl

 

 

 

Over de ICT Barometer
De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde ‘vinger aan de pols’ voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld ruim 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie, dienstverlening/ financiële instellingen en overheid/not-for-profit organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Synovate en de ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. De ICT Barometer biedt een belangrijk deel ‘up to date’ informatie door een aantal vaste businessdilemma’s te monitoren, aangevuld met actuele vragen.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie