Kansen in 2020: de verstoorders van nu

Geert van der Klugt
De grootste strategische IT-ontwikkelingen vinden achter gesloten deuren plaats. Schrijntjes van dat wat een rode draad vormt voor de grootste tech-bedrijven zien her en der het daglicht, maar in grote lijnen krijgen we nauwelijks tijd kennis te maken met het volledige potentieel dat de trends rondom automatisering , IoT, blockchain en cloudtechnologie teweeg brengen. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Waar je ook werkzaam bent en wat voor werk je ook voert, de onderstaande ontwikkelingen beloven in 2020 te blijven ‘disrupten’ en kansen te creëren.

1. Cloud  

In de eerste fasen van Azure en AWS werden gegevens gecentraliseerd in enkele centra. Inmiddels telt de openbare cloud van Microsoft’s Azure 54 datacenterregio’s, verspreid over 140 landen. Waar het beheer van de architectuur en werkzaamheden centraal gevoerd kan blijven worden, belooft het aantal datacentra alleen maar te groeien. Verdere ontwikkeling van de ‘distributed cloud’ maakt dit mogelijk.  

Het streven naar een wereldwijde en centraal beheersbare clouddekking tackelt een aantal uitdagingen rondom cloud computing. Vertraging tussen een opdracht en de uitvoering stond altijd inherent aan vertraging, maar latency belooft alleen maar te verlagen, ongeacht de duizenden kilometers afstand tussen managementpunten en centra. Bovendien worden juridische obstakels met betrekking tot de locatie van gegevensopslag verholpen, omdat de fysieke locatie van een datacenter steeds minder relevantie heeft. Daarnaast belooft het aantal cloudproviders - waaronder significante alternatieven voor Azure, AWS of Google – alleen maar toe te nemen. Naarmate documentatie en kennis groeit, hardware goedkoper wordt en de vraag naar cloud storage toeneemt, verhoogt de aantrekkelijkheid voor kleinere diensten om zich aan te doen. Bovendien wordt het bedrijfsleven zich bewuster van de privacyvraagstukken rondom cloud storage, waardoor een groter segment onder andere naar de flexibiliteit van een private cloud verlangt.  

2. Security  

Doorontwikkeling van AI en ML vergroot zowel cybersecurity als –crime. Aan de ene kant zien we de eerste gevallen van AI-gebaseerde aanvallen op netwerken, waarbij menselijke verdedigingen het opnemen tegen de intimiderende kracht van een doelgerichte set MLalgoritmes. Anderzijds zien we bij firewallfabrikanten een gigantische investeringsnadruk op de ontwikkeling van AI-verdediging. Dat kan zich zowel op microniveau als strategisch niveau uitdrukken. In het geval van het laatste hebben we het over onderzoeksteams die algoritmen inzetten om met een ongekende snelheid en nauwkeurigheid criminelen een stap voor te zijn.

Een voorbeeld is FortiGuard Labs, wat op basis van AI ruim 100 miljard securitygebeurtenissen per dag analyseert om direct op de hoogte te zijn van wereldwijde dreigingen en aan de hand daarvan Fortinets veiligheidsoplossingen te wapenen.

Wat security betreft ontpopt er tegelijkertijd een maatschappelijke trend. Consumenten en bedrijven zijn zich alsmaar bewuster van het feit dat zij gegevens in het merendeel van de gevallen uit handen geven. De wereld wordt met elk datalek weer geattendeerd op het feit dat daar risico’s aan kleven. Dat houdt in dat het voor grote dataverwerkers belangrijker wordt om transparantie te bieden aan gebruikers van hun dienst of product. Kaspersky is een voorbeeld van een securitybedrijf dat zich meer en meer blootstelt aan het publiekelijke oog, na ervaren te hebben dat de moderne wereldburger wel degelijk kan liggen malen over de betrouwbaarheid van de partij die inzage heeft op hun devicegebruik en persoonsgegevens. Met verloop van tijd zullen de relatief anonieme gezichten van technologiebedrijven zichzelf tonen om het alsmaar kostbaardere vertrouwen van gebruikers intact te houden.

3. Edge computing  

Edge computing omschrijft een tak van sport waarbij IT-processen als data-uitwisselingen dichter bij de bron van de betreffende informatie plaatsvinden. Voordeel van deze lokaliteit is verminderde latency en centralisatie van gegevens en processen. Een voorbeeldonderdeel van edge computing is alles rondom het Internet of Things. Ontwikkelaars en fabrikanten die zich moeien met edge computing, richten zich onder andere op omgevingen die gebruikmaken van IoT-devices, om aan de hand daarvan de benodigdheden voor zo’n werkzame IoT-omgeving te centraliseren.

Edge computing kan beschreven worden als tegenstelling tot cloud computing, omdat een cloudomgeving per definitie gecentraliseerd is. Daarentegen wordt edge computing symbiotisch met de cloud ontwikkeld, zodat de twee geen tegenpolen, maar aanvulling van elkaar kunnen worden. Een wereld waarin er geen vertraging is tussen de cloud en een locatie is in 2020 nog niet voorstelbaar, dus biedt ontwikkeling rondom edge computing een uitkomst die de cloud vooralsnog niet kan bieden: razendsnelle processen, aan de uiteinden van een infrastructuur.

Naarmate edge computing evolueert, groeien de mogelijkheden rondom IoT. De mogelijkheden van een lokale infrastructuur waarin devices razendsnel, veilig, autonoom en nauwkeurig informatie uitwisselen, zijn eindeloos. Waar 2019 nog niet op elk onderdeel van dat rijtje een antwoord bood, belooft 2020 flinke stappen te maken in de juiste richting.  

4. Blockchain  

De blockchain is te omschrijven als een gedistribueerd grootboek, waarbij de bronnen van geld op chronologische en stapsgewijze volgorde traceerbaar zijn. Stel dat elke eigenaar van een euromunt zijn handtekening kwijt kon op de munt en je bereikt hetzelfde effect. De voordelen van traceerbare valuta zijn breed. Aantrekkelijk voor overheden is onder andere de mogelijkheid om de oorspronkelijke fabrikant van een risicovol goed, bijvoorbeeld een besmette banaan, te herleiden via een transactiegeschiedenis.

Logischerwijs zijn de gegevens die bij een blockchaineconomie komen kijken enorm waardevol en aantrekkelijk voor kwaadwillende als cybercriminelen. Vandaar behoort de geautomatiseerde en uiterst veilige versleuteling van gegevens tot één van de voorwaarden voor een wereld waarin de blockchain tot zijn recht komt.

Er is nog een hoop te doen voordat de blockchainstelsels van vandaag de dag aan alle voorwaarden voor een massale doorbraak voldoen, dus timmeren onder andere ontwikkelaars en economen hard aan de weg. Mede omdat het aantal IoT-devices en –omgevingen gigantisch groeit, kan 2020 een groot jaar voor blockchain zijn. In een toekomstbeeld van AI-gedreven machines en apparaten kan een transactiemethode niet ontbreken. Een digitale munt, grootboek en al, biedt daarvoor uitkomst.  

afbeelding van Geert van der Klugt

Geert van der Klugt | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Geert