Maak kennis met het Internet of Things: operational tech en internet protocol ineen

Paul Bron
Met de komst TCP/IP 6 is het mogelijk geworden om IP-adressen toe te bedelen aan apparatuur. Een praktische stap richting het Internet of Things, oftewel het koppelen van apparaten en componenten aan het internet. Anno 2021 is de vroege hype van IoT voorbij en vergroot de acceptatie in het bedrijfsleven met de dag. Veel zetten in op een uitrol van geslaagde pilots; de voordelen van IoT worden steeds vaker verzilverd. Klinkt positief, maar op het moment dat zich kansen voordoen, liggen ook risico’s op de loer. Paul Bron, algemeen directeur van Schneider Electric Nederland, vertelt over zowel de doorbraak als obstakels van IoT.

Door apparatuur via hetzelfde internetprotocol te koppelen, is het mogelijk om op een eenvoudige en overal toegankelijke manier toegang te krijgen tot de apparatuur. De data die hieruit komt, kan worden vergeleken en afgelezen, zodat je ziet wat de status van apparaten in het netwerk is of zal zijn. Voeg hier kunstmatige intelligentie aan toe en voorspellend onderhoud is zelfs mogelijk. De grootste bedrijfsvoordelen zijn dan ook de continuïteit en betrouwbaarheid van systemen. 

Door informatie over systemen te delen en te vergelijken kunnen ook de inefficiënties vanuit het systeem als geheel worden gevonden, waardoor optimalisatie - bijvoorbeeld van energiegebruik - kan worden gerealiseerd. Het gebruik van slimme meters is een voorbeeld, maar door de komst van sensoren kunnen ook metingen verricht worden op pompen of waterpijpen. Op deze manier kunnen waterlekkages en drukverminderingen gedetecteerd worden. 

Een recent voorbeeld uit de scheepvaart toont de grote impact van IoT: de bumper van een tukboot werd uitgerust met sensoren om de versnelde slijtage te meten. Een set bumpers vervangen kost maar liefst 80.000 euro. De set zou, vergelijkbaar met banden, minimaal anderhalf jaar mee moeten gaan. In de realiteit vond vervanging tweemaal per jaar plaats. Het betreffende bedrijf ontdekte door te meten dat de stuurman bij het aanmeren te hard aan kwam varen. Op basis van de meting kon het gedrag van de stuurman worden bijgestuurd en bespaart deze klant nu € 240.000 aan onderhoudskosten per boot. Geinig bedrag voor een enkele boot; geweldige besparing als je 36 boten beheert. 

Obstakels 

IoT gaat niet uitsluitend met kansen en voordelen gepaard. Er zijn zeker ook uitdagingen. Bedrijven hebben grote ambities en hoge verwachtingen: te groot en te hoog voor een periode waarin de impact van IoT nog niet voor iedereen duidelijk is. Adoptie kan leiden tot overbodig personeel. Of de noodzaak van omscholing. De uitdaging zit dan ook in het beheersen van je verlangens. Klein beginnen, innoveren en pas daarna opschalen. 

Met de openheid van het internet is ook cybersecurity een aandachtpunt. Het goed inrichten van de fysieke beveiliging is stap één, maar daarmee ben je er nog niet, aangezien bedreigingen vaak van binnenuit komen. Securitybewustwording onder medewerkers, partners en toeleveranciers is dan ook van cruciaal belang. 

What’s next? 

IoT heeft met de komst van Tesla de automobielwereld veranderd. Zelfstandig rijden staat voor de deur. De technologie is er reeds, maar wetgeving en infrastructuur moeten nog worden aangepast. Dit zie ik ook bij energietransities, waar we bewegen van centrale naar decentrale opwekking en de techniek moet zorgen voor het opslaan of teruggeven aan het net. De bestaande netinfrastructuur is niet ingericht op deze beweging en zal bij groot gebruik van nieuwe energie moeten worden aangepast om dezelfde betrouwbaarheid te hebben als gewend is. Welke industrie volgt? Alles heeft te maken met innovatie. Dit leerde ik recentelijk van een van onze partners: drinkwaterbedrijf OASEN. Zij ontwikkelden in samenwerking met TU Twente een nieuwe technologie die zorgt elke waterbron tot drinkwater kan worden omgezet. Het resultaat is dat we decentraal kunnen opwekken, zuiveren en hergebruiken. Duurzaamheid ten voeten uit! 

Wil je IoT als dienst verlenen, begin dan klein. Schaal pas op na gereflecteerd te hebben op de pilotfase. De technologie is er al. Innoveer. Creëer nieuwe oplossingen en zelfs businessmodellen. Alleen de praktijk biedt uiteindelijk continuïteit en toekomstperspectief.

afbeelding van Paul Bron
Door: PaulBron

PaulBron | Algemeen directeur van Schneider Electric Nederland

Bekijk alle artikelen vanPaul