100 miljoen Windows XP-installaties gecheckt

Microsoft heeft binnen zes maanden na lancering van het Windows Genuine Advantage-programma (WGA) wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren van het Windows XP besturingssysteem op echtheid gecontroleerd en gevalideerd.

In Nederland zijn in dezelfde periode ruim 2,8 miljoen XP-exemplaren gecheckt. Dit is volgens Microsoft een belangrijke mijlpaal, want het betekent dat nu n op de vijf XP-systemen wereldwijd is gevalideerd. Hier staat tegenover dat wereldwijd meer dan 22 miljoen XP-systemen werden herkend als niet-legitiem, dat wil volgens Microsoft zeggen dat het een illegale kopie of een onvolledige versie van XP betrof.

In Nederland werd bijna 28 procent van de XP-systemen herkend als niet-legitiem. In de meeste gevallen - iets meer dan 71 procent - vanwege het gebruik van een niet-toegestane 'volume license key' (installatiesleutels die beheerders gebruiken met n pakket om meerdere pc's van Windows XP kunnen voorzien). Microsoft heeft ook kunnen vaststellen in hoeveel gevallen geprobeerd is WGA te omzeilen. Dit percentage bedraagt slechts 0,38 procent.

De gebruikers van de niet-legitieme systemen hebben een bericht ontvangen waarin hen gevraagd wordt actie te ondernemen, zodat ook zij van de voordelen van een legitieme versie van XP kunnen profiteren.