22,4 miljoen kilo ICT-afval in 2009

Stichting ICT~Milieu brengt deze week de ICT~Milieumonitor 2010 uit. Hierin staan de belangrijkste gegevens over de inzameling en verwerking van afgedankte ICT-apparatuur in 2009. Vorig jaar is er 22,4 miljoen kg aan ICT-afval ingezameld.

Daarvan werd maar liefst 99% hergebruikt. In 2009 is tevens met meer dan 350 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel dat er nog meer ICT-afval op een verantwoorde manier wordt ingezameld en verwerkt.

22,4 miljoen kilo ingezameld

Voor het eerst in jaren blijft de hoeveelheid ingezamelde ICT-apparatuur ongeveer gelijk. Na jaren van stijging heeft de economische neergang in het afgelopen jaar ook effect gehad op de inzameling van ICT-afval. Het eerste halfjaar van 2010 laat weer een stijging van deinzamelresultaten zien.

99% recycling

Samen met de producenten en importeurs van ICT-apparatuur is ICT~Milieu erin geslaagd de recycling van het verwerkte ICT-afval te verhogen naar 99% in 2009 (97% in 2008). Hiervan wordt 85% hergebruikt als nieuwe grondstof en de rest als brandstofvervanging. ICT~Milieu voldoet hiermee ruimschoots aan de wettelijke doelstelling van 75%.

Afgifteplicht ICT-afval bepleit

Ondanks alle inspanningen van producenten en importeurs van ICT-apparatuur aangesloten bij ICT~Milieu verdwijnt nog tweederde van de totale hoeveelheid ICT-afval naar handelaren. Deze afvalstroom is oncontroleerbaar en kan tot ongewenste afvaldump leiden in met name het buitenland. Om dit tegen te gaan bepleit ICT~Milieu in een brief aan de demissionaire minister van VROM een wettelijke afgifteplicht voor ICT-afval zonder de mogelijkheid van doorverkoop aan het buitenland.

Overeenkomst met gemeenten

In 2009 is een overeenkomst gesloten met meer dan 350 gemeenten over de afgifte van ICT-afval via de gemeentelijke milieustraten aan ICT~Milieu. Hiermee is aan een jarenlange discussie een einde gekomen. De verwachting is dat gemeenten meer zullen aanbieden aan het inzamel- en verwerkingsysteem van ICT~Milieu. Om burgers aan te sporen hun ICT-afval naar de milieustraat te brengen, start ICT~Milieu in het najaar van 2010 een campagne.

De ICT~Milieumonitor 2010 zal vanaf 1 juli beschikbaar zijn op de website van ICT~Milieu.