'58 procent mkb'ers besmet met malware'

58 Procent van de mkb-bedrijven wereldwijd is besmet met malware. De Benelux is van alle onderzochte regio's het minst besmet met 26 procent. Dat beweert beveiligingsleverancier Panda in hun mkb-beveiligingsbarometer.

De infecties ontstaan ondanks het feit dat 93 procent van de bedrijven een beveiligingsoplossing heeft geïnstalleerd. Voor de Benelux ligt dit percentage op 84 procent. Daarmee staat de Benelux op de derde plek achter Spanje en Duitsland.

93 procent van de mkb-bedrijven wereldwijd beschikt over antivirus, 79 procent over een firewall, 63 procent over anti-spyware en 52 procent over anti-spambescherming. Met name de Benelux scoort hoog in dit aandachtsgebied; 94 procent van de mkb'ers in Nederland heeft antivirus, 92 procent een firewall en anti-spyware en 86 procent beschikt over anti-spam.

Te duur

Ook zijn de bedrijven ondervraagd naar hun beweegredenen om géén beveiligingsoplossing aan te schaffen. De belangrijkste reden is dat beveiligingssoftware te duur is (meldde 21 procent van de deelnemende bedrijven). Ook droegen mkb-bedrijven uit verschillende landen aan dat de software een te zware belasting voor hun systemen is. Tot slot gaf 8 procent aan geen beveiliging te hebben, aangezien zij dit niet noodzakelijk of belangrijk vinden.

Op de  vraag of bedrijven de beveiliging van it-systemen beschouwen als een belangrijk onderdeel in hun bedrijfsvoering geeft ruim de helft (55 procent) aan het hiermee eens te zijn. Overigens beschikt slechts 64 procent daarvan over een medewerker of specialist die volledig is gericht op beveiliging.

Training

Tot slot werden de bedrijven gevraagd of zij training ontvangen op het gebied van beveiliging. Van de respondenten geef 45 procent aan geen training te ontvangen. Opvallend is dat in de Benelux (61 procent) , Italië (62 procent) en het Verenigd Koninkrijk (63 procent) wel wordt getraind.

Panda Security heeft de internationale barometer naar beveiliging binnen MKB-bedrijven gehouden onder 7.000 bedrijven wereldwijd. De geselecteerde bedrijven zijn geen gebruiker van Panda Security en beschikken over 1 tot 400 computers.