Aantal computervirussen neemt af

Het aantal computervirussen is in 2005 aanzienlijik afgenomen. Slechts n procent van de aangetroffen bedreigingen betrof een traditioneel virus. Phising en online fraude zijn de nieuwe grootste bedreiding.

Hoewel het aantal 'traditionele' computervirussen vorig jaar afnam, lag het totaal aantal aangetroffen 'malware' (verzamelnaam voor schadelijke software) wl hoger.

Het verschijnsel phishing neemt nog verder toe. Deze aanvallen groeien jaarlijks met 115 procent. Zo zullen in 2008 dagelijks 404 aanvallen plaatsvinden, zo wordt voorspeld door marktonderzoekers.

Ookhet verschijnsel 'trojaanse paarden' neemtverder toe. Dit zijn schadelijkeprogramma's die zich voordoen als onschuldige software. PandaLabs berekende dat in de twee eerste kwartalen van 2005 het aantal varianten op trojaanse paarden met 113 procent is toegenomen.