Altijd, overal en veilig online met Lantech

Het Nieuwe Werken klinkt zeer aanlokkelijk: meer gedaan krijgen in minder tijd en met gelukkigere werknemers. Toch brengt deze nieuwe manier van werken ook uitdagingen met zich mee. 'Belangrijke bedrijfsinformatie moet op de juiste plek blijven en toch goed bereikbaar zijn', aldus Paul van Noesel, Director Solutions & Services bij Lantech.

'Ik zie Het Nieuwe Werken als een andere manier van werken met als doel meer productiviteit en creativiteit', zo meent Van Noesel. 'Neem bijvoorbeeld Skype: het bedrijf laat de standaard-werktijden los, waarbij het kantoor altijd open is. Krijgt een werknemer onverwacht een creatieve ingeving, dan kan hij of zij er altijd terecht.'

Hij denkt dat Het Nieuwe Werken bedrijven dus zeker kansen geeft; zo zijn werknemers langer bereikbaar en gelukkiger door het contact met hun familie wanneer ze thuiswerken. Toch zijn er ook risico's en hier zijn veel ondernemingen zich volgens hem nog niet altijd van bewust. 'Het gaat om mensen met elkaar verbinden, altijd en overal. De uitdaging is om dit continu en veilig te doen en dit is de missie van Lantech.'

Vier z-en

Volgens Van Noesel draait Het Nieuwe Werken daarnaast om vier z-en: zelfsturing, zelfredzaamheid, zelfdiscipline en zelfontplooiing. 'Deze vier begrippen komen ook naar voren in de nieuwe generatie werknemers. Deze zijn zelfredzamer, willen aangesproken worden op het eindresultaat en niet de weg hier naar toe, en willen altijd online zijn.'

Dit laatste aspect stelt volgens Van Noesel eisen aan de netwerken van bedrijven. Draadloos wordt de nieuwe standaard: het wordt must have in plaats van nice to have. Hierbij is het belangrijk om de nieuwe mogelijkheden optimaal te benutten en de risico's te beteugelen. Een draadloos netwerk op basis van de Next Generation Wireless Technology van Aerohive garandeert bijvoorbeeld prima connectiviteit, is schaalbaar, en heeft minimale it-beheerkosten.

Tegelijkertijd moet de bandbreedte natuurlijk niet worden misbruikt door voor het werk niet relevante bezigheden, zoals het bekijken van filmpjes van Youtube of het downloaden van bestanden via BitTorrent-sites. Niet goed voor de productiviteit, om nog maar te zwijgen van gevaren als malware en data-lekkage.

Sociale media

Eenzelfde combinatie van kansen en mogelijkheden ligt volgens Van Noesel besloten in het gebruik van sociale media, een onlosmakelijk onderdeel van Het Nieuwe Werken. 'Sociale media kun je onderverdelen in vier s-en: saying, socialising, sharing en saas', aldus Van Noesel.

Volgens hem bestaat 'saying' uit toepassingen zoals chat en e-mail, waarbij weinig bandbreedte wordt gebruikt, maar waarmee gehele bestanden gemakkelijk gedeeld worden en hierdoor risicovol zijn. Onder 'socialising' vallen de klassieke toepassingen van onder meer Facebook en Hyves, zoals het plaatsen van berichten op elkaars profielpagina. Hieraan is vanuit beveiligingsoogpunt weinig risico verbonden, ook omdat op het werk volgens Van Noesel voornamelijk passief in plaats van actief van deze netwerksites gebruik wordt gemaakt.

'Sharing' is het delen van bestanden via peer-to-peer-sites, waarbij niet alleen het beveiligingsrisico groot is, maar wat ook verwoestend kan werken op de bandbreedte van het bedrijfsnetwerk. Tenslottte is 'saas' het gebruiken van applicaties zoals Google Documenten. Hierbij schuilt het risico in de beveiliging van informatie op weg van het bedrijsnetwerk naar de cloud: deze kan tijdens het uploaden worden onderschept.