App Spotter: Confession: A Roman Catholic App

Ook de Katholieke Kerk blijkt niet stil te staan en weet wat er speelt in de maatschappij. Kerkgangers met een iPhone of iPad kunnen daarom sinds kort de app Confession: A Roman Catholic App downloaden als biechthulp.

De app heeft een imprimatur, oftewel goedkeuring gekregen van de bisschop van Fort Wayne-South Bend in de Verenigde Staten. Het Vaticaan verbiedt echter sinds lange tijd het biechten via elektronische media. Toch is de app een prima voorbereiding op en aanvulling bij de traditionele manier van biechten met behulp van een priester.

Gebruikers kunnen een eigen account aanmaken, met daarin hun persoonlijke roeping (alleenstaand, getrouwd, priester of religieus). De app geeft vervolgens een lijst van de bij deze roeping horende zonden waaraan iemand zich schuldig kan hebben gemaakt.

Zondenlijst

Dit varieert van 'heb ik ooit iemand fysiek pijn gedaan?' tot 'heb ik ooit iemand aangezet tot het plegen van abortus?' tot 'heb ik de Bijbel niet gelezen?'. De gelovige kan vervolgens de zonden aanvinken waaraan hij of zij zich schuldig heeft gemaakt. Ook kun je zelf een zonde aan het rijtje toevoegen.

Vervolgens is het de bedoeling om met een priester deze zonden te bespreken. De app leidt je daarbij door de noodzakelijke stappen: hoe begin je bijvoorbeeld een biecht en wanneer heb je voor het laatst je zonden aan de Kerk toevertrouwd?

Gebeden

De applicatie bevat daarnaast verschillende gebeden die je ter genoegdoening aan het einde van je biecht kunt opzeggen. Een inspirerende quote van een belangrijke kerkelijke leider sluit vervolgens het biechtproces via je iPhone of iPad af, waarna je weer zonder zonden met je leven verder kunt.