Arbeidsmarkt schreeuwt om IT'ers en softwareontwikkelaars

Het aantal vacatures voor IT-professionals blijft sterk groeien. Na een groei van 20 procent in 2013 bedraagt de groei in het eerste kwartaal 2014 13 procent. De vraag naar security officers groeit met 100 procent: een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Softwareontwikkelaars blijven veruit het meest gevraagd. Dat maakte Yacht vandaag bekend.

Met een groei van 19 procent bedraagt het aantal gepubliceerde vacatures het eerste kwartaal 2014 ruim 15.400. 'Met name de schaarste aan softwareontwikkelaars wordt steeds problematischer. De mis match op de arbeidsmarkt is hier debet aan', aldus Erik Kolthof competence director Finance & ICT bij Yacht.

Dubbelcijferige groei

De vraag naar hoogopgeleide IT-specialisten zoals business consultants, functioneel beheerders, informatieanalisten, testers, projectmanagers en softwareontwikkelaars laat over het eerste kwartaal van 2014 wederom een dubbelcijferige groei zien van 13 procent. Het aantal vacatures voor testers en informatieanalisten steeg met ruim 14 procent, de beheersmatige functies groeiden beperkt: 7 procent. De vraag naar softwareontwikkelaars blijft met 19 procent bovengemiddeld hoog.

Security officers

Yacht zag de vraag naar security-specialisten stijgen met meer dan 100 procent. De vraag naar deze specialisten is weliswaar aantallen nog klein, maar laat wel een explosieve groei zien van 196 naar 421 gepubliceerde vacatures en zal zeker nog verder toenemen in 2014. Recente onrust over beveiliging spelen hier zeker een rol.

Schaarste aan software ontwikkelaars steeds problematischer

De vraag naar softwareontwikkelaars voor bijvoorbeeld Java, PHP en .NET ligt al jaren op een hoog niveau. De schaarste aan software ontwikkelaars wordt steeds problematischer door een aantal factoren die samen een giftige cocktail vormen. Het aantal schoolverlaters van hogescholen en universiteiten groeit, maar nog onvoldoende.

Het omscholen van ICT-ers met verouderde kennis naar software ontwikkelaars is kostbaar en tijdrovend. Als daarnaast werkgevers de huidige hoge eisen blijven stellen aan potentiele medewerkers, waarbij naast kennis, met name concrete werkervaring als harde eis wordt gesteld, is de giftige cocktail gemixt. 'De oproep van ICT Nederland in haar arbeidsmarkt monitor 2013: Het oplossen van de mis match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is belangrijk, omdat we voor de nabije toekomst aanzienlijke tekorten verwachten aan hoogopgeleide ICT-professionals is hiermee begin 2014 al meer dan actueel geworden', aldus Erik Kolthof.