AutoCorrectie in Word getemd

Niet iedereen is 'happy' met de functie AutoCorrectie in Word. De spontaan opduikende opsomtekens, de ongevraagde 'verbetering' van woorden en de kapitalen die ongevraagd verschijnen op iedere nieuwe regel, kunnen de nodige irritatie opwekken. Maar wat doe je eraan? Uitzetten? Niet doen!

Na deze korte workshop ben je in staat om AutoCorrectie naar eigen voorkeur aan te passen, zodat de irritatie omslaat in waardering.
Je kunt namelijk veel tijd besparen met een goed geconfigureerde AutoCorrectie. Bovendien gelden alle toevoegingen en aanpassingen in het dialoogvenster AutoCorrectie als standaardinstellingen voor alle documenten die je maakt. Dus: n keer aanpassen en je bent voor altijd klaar.

Begin met het openen van het dialoogvenster AutoCorrectie in Word:
■ Open het menu Extra en kies AutoCorrectie-opties.
■ Klik op het tabblad AutoCorrectie [1].

Knoppen voor AutoCorrectie-opties weergeven
Als deze optie aangevinkt is, kun je correcties ongedaan maken of de AutoCorrectie-opties in- of uitschakelen door te klikken op de knop AutoCorrectie-opties.
De knop wordt in eerste instantie weergegeven als een klein blauw balkje wanneer je de aanwijzer bij tekst plaatst die automatisch is gecorrigeerd. Sta je met de muispijl op dit balkje, dan verandert het in een knoppictogram [2].

TWee beginhoofdletters corrigeren
Wie na het typen van een hoofdletter te laat is met het loslaten van de Shift-toets, zal merken dat ook de tweede letter van het woord een hoofdletter is geworden. Word zal de tweede letter automatisch corrigeren. Als deze autocorrectie ongewenst is, druk dan direct op (CTRL)+(z) om de correctie ongedaan te maken.

Zinnen met hoofdletter beginnen
De beginletter van het eerste woord na een punt wordt altijd omgezet in een hoofdletter. In de meeste gevallen is dit niet gewenst. Uitschakelen dus.

Tabelcellen met hoofdletter beginnen
Ook deze optie wordt niet veel gebruikt en kan in grote tabellen met veel kolommen, waar toch elke millimeter ruimte scheelt, nadelig werken.

Namen van dagen met hoofdletter
Dit is in onze taal niet gebruikelijk en Word corrigeert dit dan ook niet. In Engels- en Duitstalige documenten worden de dagnamen wel gecorrigeerd als je ze met een kleine letter typt.

Onbedoeld gebruik van cAPSLOCK corrigeren
Prima optie, zeker als je niet tienvingerig blind kan typen! Als bij het typen van een zin de Capslock ingeschakeld hebt gestaan, dan keert Word automatisch alle hoofdletters om naar kleine letters en vice versa.