Bedrijf met pleidooi voor betaalde e-mail

Als het aan het bedrijf Emaildome ligt, moeten internetgebruikers binnenkort gaan betalen voor een snelle respons op hun emailtjes aan bedrijven en instellingen.

Emaildone.nl is een webapplicatie, die zich nestelt in het elektronische correspondentieverkeer tussen klanten en bedrijven en instellingen. Terwijl het gewone e-mailen al jaren gratis is, moet de consument bij het nieuwe systeem gaan betalen. Een gering bedrag voor een snelle reactie binnen bijvoorbeeld een dag en een hoger bedrag voor een reactie binnen enkele uren. Betalen kan de klant via credit card, sms of telefoon.

Slecht idee
WINMAG vindt het een slecht idee. Hoewel het klanten aanzet tot gerichter vragenstellen en een zekere responsesnelheid belooft, garandeert het betalingssysteem niet een kwalitatieve reactie. Juist aan een goede inhoudelijke behandeling van de emailvraag ontbreekt het nogal eens in de emailresponse van bedrijven. Vaak wordt een frase uit een elektronische handleiding simpelweg in een antwoordmailtje geplakt, of wordt verwezen naar een online 'FAQ', zonder even goed te kijken naar het probleem van de klant of een gerichtere tegenvraag te stellen. De kans is levensgroot dat dit slechte gedrag (bedrijven en instelling scoren al jaren bedroevend slecht in emailresponstesten) zich via het betaalde Emaildome-systeem alleen maar versneld afspeelt.

Detail
Opvallend detail: Emaildome.nl is 'gewoon' bereikbaar op een info@ .. mailadres.

Voor de volledigheid: hier het volledige persbericht van 26 januari.