'Bedrijven lijden miljoenenverlies door Web 2.0'

Bedrijven wereldwijd erkennen dat Web 2.0-technologien omzetverhogend zijn, maar toch leed zeventig procent van hen een verlies van gemiddeld twee miljoen dollar vanwege bijkomende veiligheidsproblemen, aldus beveiliger McAfee in een onderzoek.

Dit komt voor het afgelopen jaar neer op een gezamenlijk verlies van ruim 1,1 miljard dollar (ruim achthonderd miljoen euro) bij de ruim duizend ondernemingen die McAfee voor het onderzoek heeft ondervraagd.

De grootste risico's die Web 2.0 met zich meebrengt zijn volgens de onderzochte bedrijven malware, spyware, virussen en onthulling van bedrijfsgevoelige informatie. Het onjuiste gebruik van sociale media kan verder lijden tot reputatieverlies en schade aan het merk.

Toch zegt driekwart van hen dat het gebruik van Web 2.0 nieuwe omzetstromen genereert. Volgens McAfee worden sociale media vooral ingezet door bedrijven in Brazilië, India en Spanje en het minst in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada. De Benelux zou in de middenmoot zitten.

Blokkeren

Wereldwijd verbiedt dertien procent van de organisaties alle sociale media-activiteit en 81 procent blokkeert tenminste één Web 2.0-toepassing vanwege veiligheidsproblemen. Een derde van de bedrijven gaf aan geen enkel beleid te hanteren omtrent het gebruik van sociale media op de werkvloer.

“Nu de populariteit van Web 2.0-technologieën toeneemt, staan organisaties voor de keus: ze ongecontroleerd laten verspreiden, ze blokkeren, of ze inclusief de geboden voordelen verwelkomen en ze tegelijk op een veilige manier onder controle houden”, aldus McAfee.