Beheerders krijgen testfase voor Google Apps

Beheerders krijgen vanaf nu meer controle over de snelheid waarmee updates voor Google Apps worden uitgerold. Naar gewenst kunnen ze deze updates eerst uitproberen, om ze pas later voor eindgebruikers vrij te geven.

Voorheen werden updates voor Google Apps meteen naar alle eindgebruikers uitgerold. Dit kon voor veel verwarring zorgen en een vloedgolf aan vragen voor de it-beheerder. Google komt daarom nu met het optionele 'Scheduled Release track'.

Deze zorgt ervoor dat updates worden gebundeld en tenminste één week door de beheerder in een testomgeving kunnen worden uitgeprobeerd. Hierdoor kunnen eindgebruikers goed worden voorgelicht en kunnen eventuele problemen in een vroegtijdig stadium worden opgespoord.

Het gaat hierbij voornamelijk om zichtbare updates, zoals in de gebruikersinterface. Beveiligingsupdates worden, logischerwijs, nog wel steeds meteen uitgerold. Beheerders kunnen aankomende updates vanaf nu in de gaten houden via een Google Apps-updatekalender.