BEST VALUE: KPN Back-up Online

KPN biedt onder de naam Back-up Online een dienst aan om voor 4,95 per maand per pc van al je bestanden een back-up te maken. Dat is bijzonder goedkoop, zeker omdat er geen limiet is voor de grootte van de back-up die je maakt. Bestanden van meer dan 4 GB kan het systeem niet aan.

Back-Up Online maakt tegenwoordig gebruik van Iaso Backup Manager.
Iaso is een Nederlands bedrijf dat sinds 2004 actief is. De onderneming werkt uitsluitend via resellers, die Backup Manager onder eigen naam mogen aanbieden en naar eigen inzicht elementen kunnen toevoegen of weglaten.

De uitvoering van KPN is vrij elementair: gebruikers kunnen op een vast moment per dag een back-up laten maken of er handmatig een starten. Andere tijdschemas zijn niet mogelijk, maar voor de meeste gebruikers zal het volstaan.

KPN bewaart de back-ups tegelijkertijd op twee verschillende locaties in Nederland en in elke locatie ook nog eens meerdere keren. Van elk opgeslagen bestand blijven de laatste twee versies bewaard. Bestanden die op een pc al zijn gewist, blijven bij KPN nog dertig dagen bewaard.

Back-up Online is een adequate, prettig geprijsde dienst, die thuis of in kleine bedrijfjes prima zal volstaan. Met name de onbeperkte opslagmogelijkheid is een enorm voordeel.