Boekrecensie: Hoe verandert internet je manier van denken?

Internet is tegenwoordig zo vanzelfsprekend, dat we er nauwelijks bij stil staan hoeveel impact het heeft op ons leven. 'Hoe verandert internet je manier van denken?' verkent de gevolgen die dit staaltje techniek heeft op ons denken en ons doen.

Het boek is een verzameling antwoorden op de titelvraag, die gegeven zijn door 151 bekende en minder bekende 'denkers' van uiteenlopende pluimage. Zo staan er bijdragen in van onder anderen evolutiebioloog Stephen Hawkins, muzikant Brian Eno en computerwetenschapper Rudy Rucker.

Deze club intellectuelen is bijeengebracht door de Edge Foundation, die in het boek elke auteur een paar pagina's heeft gegeven om hun antwoord over te brengen. Het geheel levert een bijzonder leesbaar en vermakelijk boek op, dat je bovendien nieuwe inzichten zal opleveren. De vertaling vanuit het Engels (Is the internet changing the way you think?) is bovendien goed gedaan.

Niet eenduidig

Juist omdat  een enorm diverse groep denkers aan het boek heeft bijgedragen, zijn de antwoorden op de vraag 'Hoe verandert internet je manier van denken?' verre van eenduidig. Zo heeft voor sommigen de komst van internet totaal geen impact gehad op het denken en doen, terwijl voor andere contribuanten niets meer hetzelfde zal zijn.

Ook wordt de bijdrage van internet aan de maatschappij door de denkers van Edge totaal verschillend ingeschat. Internet emancipeert, verbindt, versnelt, leidt af, vernietigt of doet juist helemaal niets, afhankelijk van wie van deze groep intellectuelen aan het woord is. Dit stimuleert de lezer om vooral ook zelf over de titelvraag na te denken.

Ontbrekende indeling

Een groot nadeel is dat de afzonderlijke bijdragen willekeurig over het boek verdeeld zijn. Een alfabetische indeling ontbreekt, waardoor het onnodig lastig is om een specifieke auteur terug te vinden. Bijzonder vreemd is dat de auteurs op de voorkant van het boek wel op alfabetische volgorde staan.

'Hoe verandert internet je manier van denken?' is desondanks een uitstekend boek om nieuwe gedachten omtrent internet op te doen en je geest aan te scherpen. Het boek levert geen praktische tips over hoe met internet om te gaan, maar biedt genoeg kritisch denkvoer om de cyberwereld om je heen mee te beoordelen.