'Bomen ziek van draadloos internet'

Electromagnetische straling van draadloos internet heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dat zou blijken uit onderzoek van de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie van de Wageningen Universiteit.

Volgens de onderzoekers zorgt de straling ervoor dat bladeren afsterven en de groei van jonge bomen wordt vertraagd. In een proefopstelling werden onder meer twintig essen gedurende drie maanden blootgesteld aan de straling vanuit wifi-accespoints. Uit vergelijking met een controlegroep zouden de negatieve effecten blijken.

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van  Alphen aan den Rijn onverklaarbare afwijkingen ontdekten op bomen binnen de gemeentegrenzen. De  vlekken, bloedingen, gezwelachtige bastknobbels en mysterieuze lijnen die uiteindelijk openscheuren, zouden daarbij niet worden veroorzaakt door een virus of bacterie.

Of draadloos internet wel de oorzaak is van deze specifieke verschijnselen, is echter nog niet bewezen. Wel zouden de mysterieuze ziekteverschijnselen opduiken bij loofbomen in de hele westerse wereld.

Voornamelijk in de stedelijke gebieden zouden de beschadigingen zich voordoen; bomen in dichter beboste gebieden zijn niet of nauwelijks aangetast. In het stedelijk gebied van Nederland zou zeventig procent van de bomen beschadigd zijn, vijf jaar geleden was dit nog tien procent.

Een andere mogelijke oorzaak van de aantastingen is ultrafijnstof, onder meer uitgestoten door het verkeer. Het is zo klein dat het bij organismen naar binnen kan dringen om schade te doen.