BYOD? COPE!

Bring Your Own Device (BYOD) links laten liggen, en gaan voor COPE: 'Corporate Owned, Personally Enabled'. Volgens Hans Noort van Glomos is dat veel verstandiger.

BYOD? ICT managers zijn er niet blij mee. Consumenten producten die opgenomen worden in de corporate IT-structuren en support, daar zit men niet op te wachten. Natuurlijk is het idee achter BYOD prima. De gebruiker kan het beste beslissen waar hij het prettigste mee werkt. Neemt niet weg dat gedurende het grootste deel van de dag gebruik wordt gemaakt van het bedrijfsnetwerk, de security en de support indien nodig. Vooral die laatste twee kunnen problemen met zich meebrengen, want hoe ga je zaken supporten die je niet kent?

Met COPE benader je dit aspect precies andersom. In plaats van bedrijfsapplicaties te laten werken op een diversiteit aan privé-devices van de medewerkers, zorg je er als bedrijf voor dat de organisatie devices zoals tablets beschikbaar gaat stellen. Slates waar de medewerker vervolgens ook zijn persoonlijke zaken op kan "draaien". Met andere woorden: het bedrijf koopt de 'tablet van de zaak', is en blijft hier de eigenaar van, en de medewerker kan zelf applicaties installeren voor eigen gebruik.

Waarom is COPE de 'Best of Both Worlds'?

Met COPE voorkomt een organisatie tal van support kwesties, en is overall genomen ook nog eens goedkoper uit. COPE biedt voordelen op financieel gebied: Medewerkers zullen in een BYOD-model individueel duurdere apparatuur kopen en vaak consumenten support erbij aanschaffen. Deze kosten van aanschaf en support zullen zij in een aantal gevallen voor een deel ook gaan / mogen declareren.

Bedrijven zullen zonder bundeling van aantallen dezelfde tablets, geen schaalvoordeel kunnen halen uit bestaande of nieuwe contracten met IT-leveranciers. Bovendien is een deel van de consumer support overlap of overbodig ten opzichte van. de helpdesk van het eigen bedrijf. De besparingen met COPE zijn dus niet alleen te bereiken op het gebied van aanschafkosten, maar ook om nog veel meer door te besparen op operationele kosten.

Een ander probleem met BYOD is de kans op aansluiting van onveilige apparatuur. Een nachtmerrie voor IT-ers, die uiteraard de verantwoordelijkheid hebben de veiligheid van data te waarborgen. In het geval dat het misgaat met data, zoals bij een verloren of gestolen device, met bedrijfsdata hierop, komt een ander probleem bovendrijven. In veel landen is het verboden een device te "wipen" (op afstand van data ontdoen) zonder hiervan de eigenaar te zijn. Een corporate device kan makkelijk weer van een nieuw image voorzien worden om de bedrijfsfuncties weer te herstellen, terwijl de verantwoordelijkheid van de persoonlijke data gewoon bij de medewerker ligt. Geen discussies en een heldere scheidslijn in verantwoordelijkheden.

Om issues met het verliezen van secure bedrijfsgegevens te reduceren, is het werken met een Online Desktop een beproefde methode. De data blijft binnen de veilige muren van het datacenter en bij verlies van een device staan hier geen cruciale gegevens op. Sommige bedrijven bieden binnen hun BYOD richtlijnen de mogelijkheid slechts te kiezen uit een aantal goedgekeurde devices. Ook een werkbare methode om grip te houden op de IT-situatie.

Ja, maar IK wil...

Maar ja, het beste vanuit bedrijfsperspectief is nog niet in overeenstemming met wat de medewerker wil: de laatste, meest schitterende, trendy, snelste slate. Een tablet is nu eenmaal niet alleen een werkpaard, maar zeker ook een "hebbeding" en een statement met betrekking tot hoe 'up-to-date' jij bent als individu. Soms tegengestelde belangen, die echter met een COPE model nog het beste te adresseren en te managen zijn. COPE is zeker niet het enige antwoord op alle risico's en support issues, maar biedt bij het in gebruik hebben van mobile devices wel een veel betere balans tussen de werknemer- en werkgeversbelangen.

Gastexpert
[block] [par] [bold]Hans Noort[/bold] is General Sales Manager van Glomos.[br] [url link="http://www.glomos.nl"]www.glomos.nl[/url] [/block]