CBS: Nederland in Europese top ict-incidenten

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in vergelijking met andere landen in de Europese Unie vaak getroffen door ict-beveiligingsincidenten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het jaar 2009.

Het gaat hierbij om de uitval van ict-diensten, aanvallen van buitenaf, vernietiging van data door virussen en onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, pharming of phising. Volgens het CBS had in 2009 20 procent van de kleine bedrijven (tien tot vijftig werknemers) in Nederland te maken met dergelijke incidenten. Het EU-gemiddelde ligt op 14 procent.

Bij middelgrote bedrijven in Nederland (vijftig tot 250 werknemers) deden zich in 30 procent van de gevallen ict-beveiligingsincidenten voor, bij een EU-gemiddelde van 20 procent. Grote bedrijven bleken nog vaker lijdend voorwerp van beveiligingsincidenten te zijn geweest: volgens het CBS kreeg in Nederland 43 procent hiermee te maken, terwijl het EU-gemiddelde op 25 procent lag.

Verklaring

'De landen met naar verhouding veel van deze incidenten kenmerken zich vaak door relatief veel en geavanceerd ict-gebruik. Een gevolg hiervan is dat het risico van incidenten ook groter is', aldus de verklaring van het CBS voor het relatief grote aantal beveiligingsincidenten in Nederland.

'Culturele verschillen tussen de landen kunnen wellicht ook van invloed zijn op de bereidheid van bedrijven om over dit type incidenten te rapporteren', zo geeft het onderzoeksbureau toe.