'Cloudloze mkb-ondernemer dief van eigen portemonnee'

Mkb-ondernemers weigeren hardnekkig hun IT over te zetten naar de cloud. Daarmee stellen zij hun voortbestaan in de waagschaal. De cloud kan het Europese mkb honderdduizenden banen bezorgen.

Nog steeds laten mkb-ondernemers de cloud hardnekkig links liggen, zo blijkt uit een recent onderzoek van Exact. Tachtig procent doet er niets mee. Bijna een op de drie is zelfs behoorlijk sceptisch over de cloud.

Daarmee doet de kleinere ondernemer zichzelf ernstig tekort. De cloud is voor het mkb namelijk een van de beste garanties voor groei. Uiteenlopende onderzoeken laten daar geen misverstand over bestaan. Zo voorspelt Intertic, een internationale denktank voor innovatie, dat cloud computing de komende vijf jaar tienduizenden nieuwe mkb-bedrijven in Europa kan opleveren. Die zijn goed voor 300.000 tot anderhalf miljoen banen.

In ons eigen land zijn de verwachtingen niet anders. Onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie van vorig jaar wijst uit dat kleine ondernemers dankzij cloud computing de modernste technologie in huis kunnen halen tegen geringe kosten. Zelfs een zzp'er kan zich door het afnemen van clouddiensten voor wat betreft zijn kantoorautomatisering goed meten met organisaties van vele tienduizenden medewerkers, zo schreven de onderzoekers.

De cloud is voor de mkb-ondernemer niet alleen een kostenkiller, maar ook hulpmiddel voor flexibiliteit. Een lege cloud desktop is al leverbaar voor 7,50 euro per maand, op te schalen en ook weer af te schalen naar wens. Pay per use maakt de ondernemer flexibel. Afhankelijkheid van eigen software en hardware verdwijnt doordat investeringen in licenties en in aanschaf en onderhoud van zware servers overbodig wordt. Niet alleen deze directe kosten worden minder, ook de indirecte kosten worden minder. IT in de cloud leidt tot lagere energierekeningen. Verder is er minder IT-personeel nodig. Volgens Louis Naugès, een Franse cloudgoeroe, zal het mkb-bedrijf van de toekomst helemaal geen IT’ers meer in dienst hebben. Bij middelgrote bedrijven zal de werkgelegenheid voor IT’ers met zestig tot tachtig procent afnemen. Er is gewoon minder te doen voor IT-medewerkers.

Deze vooruitzichten deden de woningcorporatie Rochdale besluiten met de Adaptive Infrastructure Services (AIS) van Centric over te stappen naar IT uit de cloud. Daarmee bespaart de Amsterdamse woningcorporatie de komende vijf jaar vijftien procent op kosten voor IT-infrastructuur en het beheer ervan.

Maar besparen op kosten is niet het grootste voordeel van IT in de cloud. Het geeft de mkb-ondernemer vooral financiële ruimte voor investeringen in kernactiviteiten. Zo kost een server al gauw tienduizend euro die dankzij de cloud beschikbaar is voor andere doeleinden.

Waar dit toe kan leiden begint in Amerika zichtbaar te worden. Uit een steekproef door Tech Pro Research onder bedrijven blijkt dat 67 procent van de respondenten hun kosten verlagen om ruimte te maken voor vernieuwing. Vier van de tien onderzochte ondernemers gebruiken de besparingen om te investeren in dienstverlening aan hun klanten.

Ondanks deze beloften regeert het wantrouwen bij de mkb-ondernemer door onzekerheid en onwetendheid. Zeker een op de tien mkb-ondernemers weet niet wat de cloud is. ICT-beheerders die vrezen voor hun baan voeden de argwaan. Ondernemers klampen zich zich vast aan softwareleveranciers. Er komt echter steeds meer software die uitsluitend cloudbased is, vooral erp-pakketten. Sommige licentieovereenkomsten kunnen straks niet meer worden verlengd omdat de leverancier uitsluitend nog cloudbased pakketten biedt.

Het is tijd om de mkb-ondernemer te overtuigen. Overstappen naar de cloud kan stapsgewijs, te beginnen met de e-mail. Eenvoudig en zonder risico. Bij elke uitfasering van IT kan de ondernemer overstappen op een cloud solution. Voor de ICT-beheerders is een nieuwe rol weggelegd: SLA-manager. Hun rol verschuift van technologiebeheer tot toezicht op SLA's, zoals op de maximale uptime en downtime. Er zijn al scholen die zich voorbereiden op het omscholen van de IT-beheerder naar SLA-manager. De ondernemer die IT in de cloud als een kans ziet, verzekert zich van een gezonde toekomst.

Gastexpert
[block] [par] [bold]Frank Lucas[/bold] is Commercieel Directeur van [url link="http://www.ifective.nl"]Ifective[/url]. [/par] [/block]