Consument blijft downloaden ondanks risicos

Volgens onderzoek van beveiligingssoftwareproducent PC Tools blijkt dat 75 procent van de consumenten ooit is getroffen door malware. Toch blijft de goegemeente zich vrolijk bezighouden met gevaarlijke activiteiten, zoals het peer to peer uitwisselen van muziek, films en zelfs software.

Ondanks het hoge kennisniveau, dat consumenten inmiddels hebben van online beveiligingsrisicos en de verschillende beveiligingsproducten, zet een grote groep deze kennis niet om in preventieve maatregelen.

Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek van PC Tools onder meer dan 25.000 respondenten, die meewerkten aan een een onderzoek op de site van PC Tools. Ruim driekwart van de respondenten uit de Benelux geeft aan dat hun computer wel eens is genfecteerd door een virus of andere malware.

Bewust
Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden zich wel degelijk bewust zijn van de gevaren waaraan zij blootgesteld worden met bijvoorbeeld e-mail, op

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek
■ Slechts 10 procent van de respondenten uit de Benelux is zich nit bewust van de risicos die het downloaden en online delen van documenten met zich mee brengt.
■ 96 procent begrijpt de term computervirus en 92 procent weet wat spyware inhoudt.
■ 69 procent van de respondenten heeft zowel antivirus- als antispyware-software genstalleerd op zijn computer.
■ Slechts 31 procent van de respondenten is overtuigd van zijn computerbeveiliging, toch geeft 51 procent aan door te gaan met downloaden.
■ 52 procent scant zijn computer voor spyware en virussen op wekelijkse basis en 31 procent doet dit dagelijks.
■ 79 procent van de respondenten heeft een realtime blokkeringsysteem.
downloadsites en met peer to peer-programma's. Zij onderkennen de vergrote risicos op o.a. virussen, spyware, spam en trojans die hun gedrag met zich mee kan brengen. Een onrustbarende 51 procent van de consumenten in de Benelux geeft echter aan, ondanks deze gevaren en risicos, onbezorgd door te gaan met het downloaden en online delen van bestanden.

"Als deze percentages al zo hoog liggen bij de bezoekers van de PC Tools-website - die zich over het algemeen bewust zijn van de risicos en de beveiligingsmogelijkheden - valt te vrezen voor de houding en het gedrag van het grote publiek", zgt Simon Clausen, Chief Executive Officer van PC Tools. "Bij hen kun je dan een nog grotere hoeveelheid problemen verwachten, waaronder zeer waarschijnlijk ook financile verliezen en identiteitsdiefstal. Dit onderzoek bevestigt dat we computerbeveiliging en cybercrime op een educatieve manier moeten benaderen, al is dit niet eenvoudig omdat consumenten hiervoor moeten openstaan."

Realtime bescherming
PC Tools waarschuwt gebruikers om, wanneer zij toch doorgaan met online documenten uitwisselen of andere risicovolle activiteiten uitvoeren, hun computer in elk geval te voorzien van realtime gedraggebaseerde bescherming zoals Spyware Doctor of het gratis ThreatFire, uiteraard software van PC Tools.

Info: www.pctools.com