Cybercriminaliteit blijft stijgen

Ondanks de daling in criminaliteit de afgelopen jaren, stijgt de cybercrime nog steeds. In 2013 werd één op de acht Nederlanders, ouder dan vijftien jaar, slachtoffer van cybercrime. Dit is iets meer dan in 2012.

De cijfers staan in het WODC rapport 'Naar Nationale Veiligheidsindices'. Met zes procent blijkt hacken de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit, gevolgd door koop- en verkoopfraude en pesten via het internet. Één procent van de bevolking was slachtoffer van identiteitsfraude. Jongeren krijgen vaker te maken met cybercrime dan ouderen: in 2013 was één op de vijf jongeren tussen de vijftien en 25 slachtoffer van cybercriminaliteit. Zij zijn vooral slachtoffer van koop- en verkoopfraude en cyberpesten. Slachtoffers tussen de 25 en 65 krijgen met name te maken met identiteitsfraude. In 2013 was in totaal dertien procent van de Nederlanders ouder dan vijftien slachtoffer van cybercrime, een jaar eerder was dat nog twaalf procent.