De mens naast de machine

Onderzoeks- en adviesbureau Gartner pleit voor de mens achter de organisatie. Middels een manifest probeert Gartner duidelijk te maken dat we de mens nodig hebben, naast de machine waar de zakelijke IT uit bestaat.

Richard Hunter, vicepresident van Gartner, legt uit in zijn openingskeynote tijdens Gartner Symposium/Itxpo 2014 dat 'Zakelijke momenten menselijke momenten zijn.' Ondanks dat er veel gezegd en geschreven wordt over big data analyse, sensor technologie en business process management, zijn de dingen die we zo graag in een digitale context plaatsen in feite 'diepe, persoonlijke menselijke momenten' zijn.

Om de mens weer centraal te zetten pleit Gartner voor een zogenaamd digitaal humanistisch manifest voor verdere (software)ontwikkeling binnen de IT-sector. Dit manifest bestaat uit drie punten die in acht genomen dienen te worden:

1. Plaats de mens centraal

Alle designs moeten rondom de mens gebouwd zijn en begint met het observeren van de mens.

2. Omhels onvoorspelbaarheid

Organisaties moeten onverwachte manieren van het menselijke omgaan met technologie omhelzen.

3. Respecteer privacy

Binnen de gehele ontwikkeling van software moet privacy constant meegenomen worden.

Dit manifest behoort toe aan een relatief nieuw soort denken binnen de IT-sector: de bimodale benadering, waarbij traditioneel denken binnen de IT-sector samengaat met het moderne flexibel denken over IT-gebruik in zakelijke omgevingen. Meer weten over het digitaal humanistisch manifest? Check de newssite van Gartner voor updates over het onderwerp. 

De mens naast de machine
Gartner pleit voor aandacht voor de mens binnen de IT.