Digi-fototip: kies een rustpunt

Veel fotos zouden verbeterd kunnen worden wanneer er gekozen was voor n vast punt waarop wordt scherpgesteld.

Bij het fotograferen van overzichten, landschappen, groepen enz, is de fotograaf snel geneigd de camera ergens in het midden te richten,en te proberen alles er scherp op te krijgen.

Dat is vaak heel bruikbaar, maar een goede foto heeft een rustpunt nodig: een punt dat duidelijk belangrijk is, en waar de ogen als vanzelf op blijven rusten bij het bekijken van de foto.

Door gebruik te maken van de Gulden Snede/ de Regel van Derden (behandeld in een andere fototip), kan de plaats van een rustpunt bepaald worden. Kies zon rustpunt in je foto, en stel daar op scherp. Soms zal dat een andere (in het begin onwennige)vlakverdeling opleveren dan rechttoe-rechtaan alles er op, maar de foto krijgt daardoor een evenwicht, dat bij het bekijken aangenaam aandoet.