Dutch Datacenter Report on Green IT gepresenteerd

Efficiënt omgaan met energie krijgt steeds meer gewicht in de it-sector. Niet enkel binnen datacenters, maar binnen de gehele keten van it. Om inzicht te bieden op de Nederlandse situatie van groene it presenteert de Dutch Datacenter Association, Green IT Amsterdam en Nederland ICT het Dutch Datacenter Report on Green IT.

Energie-efficiëntie is binnen de datacentersector belangrijk voor de concurrentiepositie. Daarnaast draagt de sector ook bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om efficiënt om te gaan met energie. Er valt echter nog veel te winnen, en niet alleen in de datacenter sector. 'Focus op een verdere verbetering van de energie-efficiëntie blijft voor de datacentersector van groot belang. Maar we zien de focus de komende jaren steeds meer verschuiven naar de gehele keten', aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association. 'Die ketenbenadering op het gebied van Green IT betekent onder andere aandacht voor groene software en de rol van clouddiensten. Maar denk ook aan een constructieve samenwerking tussen datacenters, hardware fabrikanten, cloudpartijen en eindklanten.'

Ter inspiratie voor verdere verduurzaaming binnen de it-sector is dan ook het Dutch Datacenter Report on Green IT gepresenteerd. Het rapport richt zich onder meer op ontwikkelingen binnen de groene it en de initiatieven die spelen op dit gebied. Het rapport is hier in te zien.

Dutch Datacenter Report on Green IT gepresenteerd