e-Boekhouden: betaalbaar online boekhouden

Onderzoeksbureau GBNED neemt regelmatig boekhoudsoftware de maat. Zo ook de op internet draaiende boekhoudapplicaties. Ditmaal werd de dienst e-Boekhouden getest. Is het een volwaardig alternatief voor lokaal draaiende software?

Naast grote spelers als Exact, Reeleezee en Twinfield zijn er ook kleinere aanbieders van online boekhouden. Zoals Skillsource met de toepassing e-Boekhouden.
GBNED heeft e-Boekhouden aan een uitgebreide test onderworpen en kwam daarbij tot de conclusie dat de 'kleine ondernemer' voor 14,50 euro per maand een betaalbaar boekhoudpakket krijgt waarmee de grootboek-, debiteuren- en crediteurenadministratie gevoerd kan worden en de nodige rapportages aanwezig zijn.

Boekhoudkennis
Een kritische kanttekening plaatst GBNED bij de door de leverancier gebruikte zin "e-Boekhouden.nl is een boekhoudpakket dat volledig via internet werkt en dat toegespitst is op de kleinere ondernemer zonder boekhoudkennis". Ook voor dit pakket denken de onderzoekers dat basisvaardigheden op het gebied van boekhouden nodig is. Dat laatste kan natuurlijk verkregen worden in de praktijk door online samen te werken met de accountant.
Het pakket straalt volgens GBNED een zekere eenvoud uit dat al snel over kan komen al soberheid. Maar juist deze eenvoud vinden zij een sterk punt bij dit pakket. De functies zijn logisch ingedeeld en de bediening van de functies zelf komt ook gebruikersvriendelijk over. Uitgaande van enige basiskennis over boekhouden denkt GBNED dat de inleertijd bij dit pakket zeer beperkt is en dat daarvoor geen aparte cursus noodzakelijk is.

Kanttekeningen
E zijn wel enkele kritische kanttekeningen over sommige boekhoudkundige functies binnen het pakket. Je moet in elk geval zelf goed in de gaten houden of de openingsbalans blijft sluiten wat betreft debet- en de creditzijde.
Systeembeheer is nauwelijks nodig bij dit pakket. Een zeer fraaie optie vindt GBNED de mogelijkheid om de gegevens te downloaden en offline te kunnen opvragen via een gratis daarvoor beschikbaar gesteld programma. Dit laatste vinden de onderzoekers zeker een voorbeeld voor vele andere leveranciers op het gebied van online werken.
De documentatie bij dit pakket is beperkt. Positief is GBNED over een leescursus die recent werd opgenomen door de leverancier.
Wat betreft de specifieke punten voor internetboekhouden vallen de responsetijden in positieve zin op. 'Wij hebben op geen enkel moment vertraging ondervonden omdat we via internet werken.'

Samenwerken met accountant
Evenals bij enkele andere online pakketten die GBNED heeft getest staat het echte online samenwerken met de accountant ook bij dit pakket nog redelijk in de kinderschoenen. Toch waarderen zij dit laatste onderdeel op dit moment met een ruime voldoende, met name vanwege de werking van de controle opdrachten (controle periode door accountant).

Rapport
De bevindingen zijn opgenomen in het GBNED-rapport 'Software op de testbank: e-Boekhouden'. Deze kan tegen betaling worden gedownload de websites van GBNED. Zie: www.softwarepakketten.nl en www.boekhoudplaza.nl.

Info: www.e-boekhouden.nl