E-mail belangrijkst in contact met klant

E-mail is voor bedrijven het belangrijkste instrument geworden om in contact te treden met klanten. Dat blijkt uit een peiling van Ernst & Young voor zijn tweemaandelijkse ICT-barometer.
Over de afgelopen vijf jaar is het e-mailverkeer met klanten met 80 procent gestegen, terwijl het persoonlijk contact met 20 procent afnam.
In de communicatie met klanten wordt tegenwoordig voor 32 procent gebruikgemaakt van e-mail. De telefoon volgt nog wel op de voet met 31 procent, het persoonlijke contact is gedaald tot 26 procent.