eSnips.com helpt bestanden uitwisselen

Wil je een of meer bestanden versturen, maar zijn ze te groot voor de mail? Er zijn meerdere webdiensten die je uit de brand helpen. ESnips.com is een van de meest interessante. Het is voorlopig gratis (want nog in zijn proeffase) en kent extra mogelijkheden, zoals een online fotoalbum.

eSnips werkt heel eenvoudig. Na de aanmelding heb je de beschikking over n gigabyte aanopslagruime op de eSnips-website. eSnips heeft alvast twee folders voor je gemaakt: Music en Photos. Hier kun je desgewenst mappen aan toevoegen. Bestanden uploaden naar de gewenste map gaat heel eenvoudig via de browser, of beter, via een klein programmaatje dat je lokaal installeert.

Bestanden delen
Folders kun je op twee manieren gebruiken: private of shared. Met de eerste optie heb alleen jij toegang tot de map. Gedeelde mappen zijn toegankelijk voor iedereen die je daarvoor uitnodigt. Het aanmaken van zo'n gedeelde map gaat eenvoudig:het opgevenvan de naam van de map en de e-mailadressen van de genodigden is voldoende. eSnips stuurt vervolgens automatisch een mailtje naar de betreffende adressen met daarin de link naar de online webruimte.

Bestanden in die map zijn voor iedereen die je daarvoor hebt uitgenodigd vrij toegankelijk. Ook zijkunnen op hun beurt bestanden in jou gedeelde map plaatsen die vooriedereen in de 'gebruikerslijst' van de map te benaderen zijn. Wanneer een gebruiker nieuwe bestanden uploadt, krijgtiedereen die ook toegang tot die map heeftdesgewenst direct eenmelding in de vorm van een popup-vensterje of e-mail. Synchronisatie van een gedeelde map isniet mogelijk; het uploaden en overschrijven van een reeds aanwezig bestand laat eSnips niet toe.

Heel aardig is dat eSnips gebruikers verbindt in een soort netwerk. Heb je collegas uitgenodigd op een van je openbare mappen, dan kun je vanuit de gebruiksvriendelijkeonline beheermoduledirect zien welke gedeelde mappen zij in beheer hebben.