EU start onderzoek naar openheid en snelheid internet

De Europese Unie gaat een uitgebreid onderzoek starten naar de openheid van het internet in hun lidstaten. Ook wordt gecontroleerd of de aan de consument beloofde snelheid echt gehaald wordt. De EU wil hiermee de openheid en neutraliteit van het net waarborgen.

Onder het onderzoek vallen zowel de aanbieders van vaste als mobiele verbindingen. Het kan ertoe leiden dat providers moeten stoppen met het afknijpen van sommige diensten. Sommige aanbieders blokkeren diensten als Skype of het streamen van grote videobestanden.

Volgens de EU moet elke verbinding gelijk behandeld worden om zo een volledige internetvrijheid te behouden. Providers zijn het hier echter niet mee eens en verklaren sommige diensten te blokkeren, zodat tijdens piekmomenten iedere gebruiker een snelle verbinding blijft houden. 

Het onderzoek valt onder de leiding van EU-commissaris Neelie Kroes. 'Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de EU gebruik moet kunnen maken van een open en vrij internet, zonder verborgen beperkingen of een snelheid die lager is dan beloofd', aldus Kroes.

Als het nodig is wil de commissaris ook aan maatregelen denken. 'Als de concurrentiedruk niet genoeg is voor providers om een zo goed mogelijke service te bieden aan hun klanten kan ik eventueel sancties opleggen.' Kroes zei er wel bij dat het inmiddels algemeen geaccepteerd is om sommige diensten iets af te knijpen zodat anderen kunnen blijven werken.

Het onderzoek zal gedaan worden door Berec. Dit is het Europese overkoepelende orgaan voor telecomwaakhonden. Zij zullen aan zowel consumenten als het bedrijfsleven vragen wat hun bevindingen zijn met het internet. 

Aan het eind van het jaar worden de uitslagen van het onderzoek bekendgemaakt.