Excel of 'XXX'? - Filter houdt netwerk schoon

We hoeven je niet te vertellen dat een 'schoon' netwerk belangrijk is voor de continuteit van je bedrijf. Het beschermen van het LAN hoeft geen overmatige inspanning te kosten. Met een duidelijke set regels en richtlijnen, de juiste tools en morele instelling, kom je een heel eind.

Bij het schoonhouden van een netwerk komt meer kijken dan technologie alleen. Heldere afspraken tussen de werkgever en werknemer vormen hierbij een basis. Het is belangrijk dat medewerkers vanaf de eerste werkdag weten zaken not-done zijn bij het gebruiken van de computers en het netwerk van het bedrijf. Bestaan er regels op het gebied van websitebezoek? Hoe ziet het bedrijf het gebruik van chatprogramma's als Messenger? Uiteraard valt er met de juiste technologische oplossingen veel af te dwingen, zoals je verderop leest, maar het maken van afspraken blijft minstens even belangrijk.

Techniek

Dan de techniek. Er zijn verschillende manieren om het netwerk schoon te houden. Een effectieve manier is het ontzeggen van toegang tot specifieke websites, die niet relevant zijn voor het werk. De praktijk leert dat een groot deel van besmettingen het gevolg zijn van het bezoek van 'foute' websites. Ook is het mogelijk om op applicatieniveau te bepalen welke vrijheden een gebruiker geniet. Zo kun je bijvoorbeeld de eerdergenoemde chatclient Messenger op de werkvloer verbieden.


Hyves is hartstikke leuk voor het onderhouden van de privécontacten, maar liever niet tijdens werkuren. Creatief idee voor de baas: sta het gebruik wel toe in de lunchpauze.

Met behulp van speciale software kun je je netwerk schoonhouden. Maar ook met het besturingssysteem kun je al veel bereiken. Met gebruikersrechten (policies) geef je bijvoorbeeld aan op welke netwerkschijven informatie mag worden weggeschreven en welke personen toegang hebben tot specifieke netwerk-shares. Daarnaast is een beheerprogramma

een krachtig hulpmiddel om het schoonhouden van je netwerk in goede banen te leiden.  Voor dit artikel bekeken wij het programma Websense Web Security. Ook kun je gebruik maken van analyseprogramma's om het  netwerkverkeer te 'monitoren'. Denk aan een programma als CACE Pilot.


Gegevens beschermen

Een ander, niet onbelangrijk punt is het opslaan (lees: beschermen) van je bedrijfsinformatie. Overheden legen steeds strengere regels op voor het bewaren van gegevens. Hoewel de uiteindelijke regels afhankelijk zijn van het type organisatie en de branche, moet een bedrijf in staat zijn gegevens langere tijd beschikbaar te houden. Het is dus belangrijk om scenario's te voorkomen waarin medewerkers een volledige mailbox stiekem kopiëren of zelfs wissen en het bedrijf zelf geen toegang meer heeft tot cruciale informatie.