"Firefox kwetsbaar voor Javascript-aanvallen"

De afhandeling van Javascript in de browser Firefox is allesbehalve veilig. Met een stukje kwaadaardige code kaan eenvoudig de controle over een pc overgenomen worden. Dat beweerde een tweetal hackers op de Toorcon hacker conferentie.

De implementatie van Javascript in Firefox is volgens hen dusdanig slecht dat het dichten van het lekzo goed alsonmogelijk is.