Gastexperts: Van offline naar online, een ingewikkeld proces

Het overstappen naar een digitaal systeem is niet iets wat je van de ene op andere dag doet. Het lijkt simpel. Brieven worden vervangen door elektronische post, loketten verdwijnen en vragen worden via de online chat gesteld. Toch komt er veel meer bij kijken. Je kunt het zien als een oude villa die steeds opnieuw gerenoveerd wordt en waar gewerkt wordt op een bestaand complex IT-systeem. In dit systeem worden allerlei koppelingen gemaakt om de opgevraagde informatie te verkrijgen. Er komt veel IT-kennis bij kijken. We laten drie IT-experts aan het woord. Zij delen kennis en ervaring over wat nodig is om van de digitalisering een succes te maken.

Omarm Open Source

James Brayshaw, Vice President, EMEA Sales, EDB Postgres: 'Digitaal werken zorgt voor meer data. De overheid heeft daarom een flexibele en betaalbare database management oplossing nodig voor opslag zodat de applicaties voor ambtenaren goed blijven draaien. Dit is te vinden in Open Source. Hierbij zit men niet vast aan dure licentie- en ontwikkelkosten en worden gewenste aanpassingen sneller doorgevoerd dan bij bestaande commerciële partners. Dit komt doordat Open Source volgens het principe werkt dat iedereen die hun software gebruikt, het recht heeft om de broncode aan te passen. Dit wordt vervolgens gedeeld met de gemeenschap. Open source zorgt zo voor een snelle, flexibele en betaalbare IT-infrastructuur, zodat ambtenaren altijd digitaal hun diensten kunnen verlenen.'

Digitaliseren onder veranderende omstandigheden

Hans de Preter, Markt Manager Public bij Everest: '2017 komt steeds dichterbij en overheidsinstanties moeten digitaliseren onder omstandigheden die continu veranderen. Niet alleen de wereld buiten, maar ook binnen instanties, zoals processen, wetten, diensten en technologieën veranderen. Momenteel ontbreekt het bij veel instellingen nog aan transparantie en wendbaarheid. Om deze verbeterpunten om te zetten naar concrete acties, is het zaak dat overheden wendbaarder worden, iets dat met hedendaagse technologieën te realiseren is. Het is belangrijk dat instanties het belang van flexibele, dynamische IT-systemen inzien. Hierdoor worden complexe processen beheersbaar en kunnen kenniswerkers, burgers, bedrijven en andere stakeholders doelgericht samenwerken. Daar ligt nu het pijnpunt.'

Een versnipperd digitaal landschap

Wat is er nodig voor een goed werkwerkende digitale overheid? Volgens Frank Arts, oprichter en directeur van Enable-U, begint alles bij integratie. 'De overheid is behoorlijk versnipperd, veel organisaties en afdelingen hebben ieder hun eigen verzameling aan systemen. In de praktijk leidt dit tot veel handmatig werk. Voor het beoordelen van een uitkeringsaanvraag moeten ambtenaren bijvoorbeeld in verschillende systemen duiken om een totaaloverzicht van de burger te krijgen. Dit frustreert het proces enorm. Door op een slimme manier systemen aan elkaar te knopen kan waardevolle informatie soepel stromen in het landschap. Ergo: de uitkeringsaanvraag kan op het moment van aanvragen volledig geautomatiseerd beoordeeld worden. De overheid zal op een slimme manier functies en data moeten herorganiseren, niet vanuit hun eigen processen of systemen, maar juist rondom de burger. Gelukkig biedt moderne technologie tal van kansen om dit nog vóór 2017 te realiseren, daar ben ik van overtuigd.'

Voor wie nog niet de digitalisering heeft ingezet, is het zaak nu te beginnen. Gezien de verplichting is dit een boot die je niet mag missen.  'Aan de techniek hoeft het niet te liggen. Het is een kwestie van doen', aldus Frank Arts.

Gastexperts: Van offline naar online, een ingewikkeld proces
Experts van Everest, Postgres en Enable-U over een soepele weg naar digitalisering.