Geen verdere bezuinigingen ict-markt

Vier op de vijf ict-managers voorziet geen verdere bezuinigingen op het gebied van ict. Twee op de vijf vreest dat de sombere stemming in de ict-sector in 2006 nog zal voortduren. Dit concludeert Ernst & Young uit zijn tweemaandelijkse ICT Barometer.

In vergelijking met het vorige jaar ziet 47 procent het ict-budget toenemen. 12 procent zag het budget afnemen. De overige ondervraagden gaf geen verandering in het budget aan.

De vraag naar ict-diensten neemt toe. 20 procent van de bedrijven ziet het aantal externe icters groeien. 10 procent stelt een vermindering vast. De overige ondervraagden ziet geen verandering, aldus Ernst & Young.

De Nederlandse concurrentiepositie op ict-gebied is nog steeds niet gunstig. 66 procent van de ondervraagden geeft aan dat de positie van Nederland niet zal verbeteren. 24 procent verwacht meer uitbesteding van ict naar het buitenland. 64 procent duft daarom geen geld te investeren in ict-aandelen.