Generatiekloof in aantocht: voorkom mismatch met jonge professionals

Het bedrijfsleven had nog nooit zoveel verschillende generaties op de werkvloer als nu. De verschillen tussen Babyboomers en generatie X, Y en Z zijn groot en over een aantal jaren zullen het generatie Y (geboren tussen 1990 – 2000) en Z (geboren vanaf 2000) zijn die de arbeidsmarkt domineren. Bijna 75 procent van het bedrijfsleven zal dan bestaan uit werknemers en zelfstandige professionals van deze generaties. Een flinke kluif voor organisaties, want de behoeftes van deze jonge werknemers zijn compleet het tegenovergestelde van wat zij gewend zijn van oudere generaties. Bedrijven zouden meer moeten investeren in het aantrekken en begrijpen van die nieuwe generaties. Doen ze dit niet, dan sterven deze bedrijven een langzame dood. Maar hoe doe je dit?

Geluk

Het grootste verschil tussen oudere generaties (zoals de babyboomers en generatie X) is dat de jongste generaties andere ambities hebben. Met name generatie Z kijkt totaal anders tegen het leven aan. Zij kiezen voor werk en een organisatie die hen op een persoonlijk niveau aanspreekt en als dat betekent dat zij salaris in moeten leveren dan is dat geen probleem. Jonge talenten hebben geluk centraal staan. Om verbinding te maken met deze professionals is het zaak om je organisatiecultuur verder te ontplooien. Generatie Y en Z voelen geen verbinding op basis van carrièremogelijkheden, maar juist op basis van cultuur, inhoud en intrinsieke waarden. Wie ben je als bedrijf en waarom doe je wat je doet? Deze ‘why’ van organisaties, daar wordt uiteindelijk goed personeel mee aangetrokken. Communiceer je ‘why’ nog meer en laat deze vooral op social media zien en horen.

Innovatieve projecten

Waar generatie Y opgegroeid is met het internet, is generatie Z groot geworden met tablets en smartphones. Hun manier van communiceren verplaatst van digitale communicatie met tekst, naar online communiceren met afbeeldingen. Innovatie is hierbij een sleutelwoord. Waar generatie Y over twee schermen beschikt, is dat voor generatie Z verdubbeld. Deze generaties zijn opgegroeid in een tijd waarin technologische ontwikkelingen als paddenstoelen uit de grond schieten. Vernieuwing is voor hen enorm belangrijk en aan organisaties de taak om te investeren in deze vernieuwing. Om deze generaties te boeien en binden, zijn innovatieve projecten cruciaal. Ze verwachten dat hun werkgever een early adaptor is die meegaat met de huidige innovatiesnelheid.

Open deuren cultuur

Als werkgever van deze nieuwe generaties wordt van je verwacht ruimte te bieden aan je medewerkers. Professionals willen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ondernemerschap is iets dat jonge generaties hoog in het vaandel hebben en ruimte is daarin een sleutelwoord. Ze verwachten een ondernemers- en actiegerichte organisatiecultuur om eigen ideeën en projecten op te kunnen starten naast de dagelijkse werkzaamheden. Momenteel houden nog te veel organisaties een passieve houding aan. Het gevaar is dat medewerkers minder betrokkenheid voelen en zich in plaats van proactief, defensief opstellen bij een probleem. Psychologische hiërarchie verdwijnt langzaamaan. Top-down is echt achterhaald. Biedt ruimte om projecten op te starten en geef jonge medewerkers hiervoor kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvol project. Ben eerlijk, luister en laat zo talent ontplooien.

Jonge managers

Om de verbinding met deze generaties aan te gaan, is het aan te raden om jonge managers in te zetten. De grootste toegevoegde waarde die jonge managers hebben, is dat ze cultural fit zijn. Ze kennen én begrijpen de behoeftes van de generatie. Hoeveel ervaring je moet hebben als manager is discutabel. Generatie Y en Z zijn ondernemend en zelfredzaam. Aan managers de taak te verbinden en faciliteren. Managers op sneakers zijn transparant, dragen geen masker en zijn minder hiërarchisch ingesteld. Investeer dus in jong managementtalent. Laat managementtalent meelopen en proeven van het managementvak. Geef hen meer verantwoordelijkheden en biedt ze de ruimte om hun talent te ontplooien. Leeftijd is immers maar een getal.

Wees open, respectvol en investeer in je organisatiecultuur en mensen. Omarm deze nieuwe generaties en professionals om de continuïteit van je organisatie te borgen.

Gastexpert
[block]Hen Snackers is directeur bij IT-dienstverlener QNH[/block]
Generatiekloof in aantocht: voorkom mismatch met jonge professionals
Het bedrijfsleven had nog nooit zoveel verschillende generaties op de werkvloer als nu.