Google riskeert boete van maximaal 15 miljoen Euro

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) draait er niet omheen: of Google spreekt duidelijke taal over wat er met persoonsgegevens van gebruikers gebeurt, of ze moeten betalen.

In 2012 veranderde Google haar privacyvoorwaarden, zogenaamd om de gebruikservaring van 'single users' te verbeteren. Dit komt eigenlijk neer op het neerhalen van muren tussen verschillende Google-services oftewel: data die Google verzamelt op Youtube kan met de nieuwe privacyvoorwaarden ook gebruikt worden om andere services als Google+ te verbeteren. Dit zijn voorwaarden waar je als gebruiker voor tekent wanneer je services van Google gebruikt.

Volgens het CBP is dit in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en moet Google voortaan continu de gebruiker op de hoogte stellen wat er met zijn of haar gegevens gebeurt door middel van een toestemmingsscherm. Gebeurt dit niet, dan vordert het CBP 60.000 euro per dag met een maximum van 15 miljoen euro.

Volgens Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, 'vangt [Google] ons in een onzichtbaar web van onze persoonsgegevens zonder ons dat te vertellen en zonder daarvoor onze toestemming te vragen.' Google krijgt twee maanden de tijd om veranderingen in haar services door te voeren. In het voorjaar kijkt het CBP of Google voldoet aan de gestelde eisen, waarna wordt besloten wel of niet de dwangsom op te leggen.