Groei in gebruik zakelijke tablets stagneert

De grote explosie in het gebruik van zakelijk verstrekte tablets lijkt definitief voorbij. De groei was in 2015 nog nihil.

Tablets Apple blijven favoriet

Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in de afgelopen twaalf maanden ongeveer gelijk gebleven met 28 procent. 

De Apple iPad kent daarin het grootste aandeel; circa 73 procent van de tablets is een iPad. Het aandeel van Apple in het totaal is ten opzichte van begin 2014, toen het aandeel 76 procent bedroeg, wel iets kleiner geworden. 

Microsoft-tablets doen het goed

Microsoft laat een groei zien, met een aandeel van ongeveer 9 procent ten opzichte van 3 procent vorig jaar. De introductie van de Surface Pro 2 in oktober 2013, de Surface Pro 3 in mei 2014 en de meeste recente Surface Pro 4 in oktober 2015 zullen daar het belangrijkste aandeel in hebben gehad, blijkt uit circa 5.000 interviews die Computer Profile het afgelopen jaar hield met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen, met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur. 

De explosieve groei in het gebruik van zakelijke tablets na de introductie van de eerste iPad is nu wel voorbij. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van zakelijke tablets lijkt in verhouding gelijk te blijven. 

Desktops per locatie

Wanneer er wordt gekeken naar het gemiddelde aantal desktops per locatie, dan is dit in de loop der jaren aan het afnemen. De meeste desktops worden nog steeds gebruikt in de publieke sector: onderwijs, gezondheidszorg en de overheid. Van deze drie worden er de meeste desktops binnen het onderwijs gebruikt. Het is aannemelijk dat de afname van desktops een resultaat is van de opkomst van tablets, hybrides en andere smart (mobile) devices. 

De afgelopen drie jaren was er eveneens een dalende trend te zien voor het gemiddelde aantal desktop pc’s per locatie. Voor de pc-markt (desktops en laptops) heeft HP Inc. het grootste aandeel in het totaal van de gebruikte systemen, namelijk 45 procent. 

Dell en HP

Het aandeel van HP Inc. is met circa 52 procent het hoogst bij bedrijfsvestigingen in het segment 50 tot 250 medewerkers in Nederland (medium sized businesses). Bij national enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) is de ruimte die de concurrentie in weet te nemen het grootst en heeft HP Inc. een aandeel van 40 procent. 

Bijna 37 procent van alle pc’s is een systeem van Dell. Dell komt in Nederland het meest voor bij national enterprises. Voor Lenovo geldt dat het aandeel het grootst is bij de grotere bedrijfsvestigingen in Nederland. Fujitsu Siemens kent haar grootste aandeel voornamelijk in de publieke sector, in het bijzonder bij de overheid.

Apple blijft nummer 1 bij zakelijke tabletgebruikers
Weinig groei meet in markt zakelijk verstrekte tablets.