Groeitempo zakelijk gebruik tablets neemt af

Het zakelijk gebruik van tablets groeit nog steeds, maar die groei is kleiner dan voorgaande jaren. Dit concludeert onderzoeksbureau Computer Profile.

Voor het onderzoek werden circa 6000 it-professionals ondervraagd binnen bedrijven met vijftig of meer werknemers. Nog steeds groeit de tabletpenetratie in het bedrijfsleven, maar dit is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Sinds begin 2014 is het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets gestegen tot 28 procent. Dat is een groei van 3 procentpunten ten opzichte van de situatie begin 2014, toen een kwart van de bedrijven beschikte over zakelijke tablets.

De iPad van Apple is verreweg de meest gebruikte tablet met een aandeel van ruim 75 procent. Dit is wel gedaald, want het aandeel bedroeg begin 2014 nog 79 procent. Hierna volgen Samsung met negen procent, HP met vier procent en Microsoft met drie procent.

Desktop daalt, notebook stijgt

De dalende trend in gebruikte desktops van de afgelopen drie jaar zet door tegenover een stijgende lijn van notebook-gebruik, aldus de onderzoekers van Computer Profile. HP is de grootste leverancier in desktops en laptops gecombineerd, gevolgd door Dell. Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal gebruikte systemen is de laatste jaren aan het dalen. Begin 2010 bedroeg het percentage desktops 71 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, begin 2011 was dat 67 procent, begin 2012 circa 66 procent, begin 2013 circa 62 procent, begin 2014 was dat 58 procent en inmiddels is dat verder gedaald naar 54 procent. 

Het percentage laptops van het totaal aantal systemen is in deze periode gestegen: van ongeveer achtien procent begin 2010 naar de huidige 26 procent.