Hosting.nl analyseert je website gratis

Internetprovider Hosting.nl biedt een gratis check waarmee je websites kunt laten beoordelen op vindbaarheid, techniek en populariteit.

De Website Analyse-tool beoordeelt een website op vindbaarheid bij de algemeen bekende zoekmachines.

De Website Analyse-tool van Hosting.nl werkt  eenvoudig: je hoeft alleen het webadres van de site in te vullen. Vervolgens beoordelen ‘spiders’ de website op drie aspecten: techniek, Search Engine Optimization (SEO) en populariteit.

Onder techniek valt de websitestructuur, de indexeerbaarheid voor zoekmachines en meta-informatie. De SEO-score geeft aan in hoeverre de website te vinden is voor zoekmachines. Populariteit heeft onder andere te maken met link-building (zoveel mogelijk links die naar de website verwijzen). Op basis van deze drie aspecten berekent het programma een rapportcijfer. De klant kan zijn website zo vaak als men wil analyseren.

Optimalisatie

Op basis van de analyse biedt Hosting.nl oplossingen om de website te optimaliseren. Zo heb je de keuze uit vijf  door te voeren ‘quick wins’. Ook kun je kiezen voor een ‘Search Engine Optimization Report’ met een uitgebreid stappenplan voor verbetering. Naast adviezen biedt Hosting.nl ook de mogelijkheid om de verbeteringen voor de klant door te voeren.