Ict-projecten vaker succesvol

Ict-projecten worden vaker succesvol afgerond. In vergelijking met voorgaande jaren is vooral in de dienstensector en binnen het MKB de waardering over ict-projecten duidelijk toegenomen. Alleen projecten binnen de overheid temperen de positieve cijfers enigszins.

Dit blijkt uit de meest recente ICT Barometer. Ernst & Young ondervroeg voor het onderzoek 605 managers en leidinggevenden bij de overheid en in het Nederlandse bedrijfsleven. In totaal geeft een kwart van de ondervraagden ict-projecten binnen de eigen organisatie een goed cijfer, 68 procent geeft een voldoende en maar 8 procent geeft een echte onvoldoende.

Lichte verbetering
In 2007 was slechts 48 procent van de projecten volledig succesvol, nu is dit gestegen naar 54 procent. Dit is weliswaar geen spectaculaire groei, maar wel

"Het wel of niet slagen van ICT-projecten als HRM en CRM is in hoge mate afhankelijk van menselijke factoren", zegt Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership

de eerste verbetering sinds jaren.
Ict-projecten die niet (helemaal) succesvol zijn, voldoen in veel gevallen niet aan de verwachtingen en eisen van de business of lopen uit qua tijd. Daarnaast werken ict-toepassingen soms niet door technische problemen, problemen in de organisatie of is er sprake van een kostenoverschrijding. De invoering van specifieke toepassingen als HRM, CRM en projectplanning leiden tot de meeste problemen.

Menselijke factoren
Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership zegt hierover: "Het wel of niet slagen van ICT-projecten als HRM en CRM is in hoge mate afhankelijk van menselijke factoren. Vooral deze relatiemarketing- en personeelsmanagementprojecten vergen enorme discipline, toewijding en begrip van alle betrokken medewerkers. De rol van het (top)management is daarom cruciaal. Een continue afstemming van verantwoordelijkheden en prioriteiten plus een afspraak is afspraak cultuur is essentieel."

Weinig upgrades besturingssystemen
Voor het eerst in zeven jaar staan nieuwe besturingssystemen niet meer in de top van uitgevoerde ict-projecten. Na de invoering van nieuwe salarissystemen staat de implementatie van nieuwe besturingssystemen nu op de laatste plaats in


Over de ICT Barometer

De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld ruim 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Synovate/Interview NSS en de ondervraagde groep wordt online genquteerd.

de rangorde. "Of men is gewoon tevreden met het huidige besturingssysteem of er is een sterk afgenomen interesse in de voordelen of verbeteringen van nieuwe systemen," aldus Jacob Verschuur.
Dat moet toch Microsoft aan het denken zetten: het probeert sinds een jaar zakelijke gebruikers te interesseren voor de Business-versie van Windows Vista. Maar ook Linux-promoters hebben geen reden om te juichen. Windows XP heerst al vele jaren op de desktop en Linux-distributies zijn schijnbaar geen grote bedreiging voor die hegemonie.

Downloaden rapport
Genteresseerden kunnen via www.ictbarometer.nl het rapport met de resultaten van het besproken onderzoek downloaden.