'ICT'ers scholen weer beter bij'

Jaarlijks houdt iSense Staffing BV, detacheringsbureau voor ICT-professionals uit Gouda, een onderzoek naar de tevredenheid van ICT'ers. 150 van hen gaven gen telefonisch antwoord op 24 vragen.

Het onderzoek werd voor het eerst gehouden in 2004, vervolgens rond de zomer van 2005.De bevindingen van 2006 op een rij.

Een meerderheid van 62% van de ICT'ers geeft de huidige betrekking het rapportcijfer 8 of hoger. 73% van de ICT'ers geeft aan werkzaamheden belangrijker te vinden dan collega's, salaris of werktijden. Salaris is met 9,3% bijna even belangrijk voor een ICT'er als collega's (10,7%).

Salaris
Een overtuigende meerderheid van 71% is tevreden met het huidige salaris. Dit is een enorme stijging, daar deze tevredenheid in 2004 nog slechts op 48% lag. Momenteel is 85% van de ICT'ers tevreden met de secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2004 lag het percentage tevreden ICT'ers inzake secundaire arbeidsvoorwaarden nog op slechts 41%. 2005 was een recordjaar met een percentage van 95,2%. Momenteel is bijna 90% tevreden met de werktijden.

Gedetacheerden geven gemiddeld een hoger rapportcijfer aan hun betrekking, dan ICT'ers in loondienst. Onder gedetacheerden vallen zowel freelancers, als gedetacheerde in loondienst. Van de gedetacheerden is ruim 90% tevreden met het salaris, terwijl van de ICT'ers in loondienst dit slechts 65% is.

Wisselen van baan
14% van de ICT'ers geeft aan actief op zoek te zijn naar een andere betrekking. 36% van de ICT'ers is passief op zoek naar een nieuwe uitdaging en 50% geeft aan geen interesse te hebben in een nieuwe functie. Daarbij geeft well 10% van de ICT'ers aan outsourcing en offshoring als een bedreiging voor de eigen baan te zien.

Taalbarrire
41% van de ICT'ers ervaart een taalbarrire tussen ICT'ers en niet ICT'ers. 59% van de ICT'ers ervaart dit niet. Ruim 70% van de ICT'ers boven de 50 jaar ondervindt hinder van deze taalbarrire. Opvallend is dat vooral Analisten (71%), Programmeurs (52%) en Consultants (54%) aangeven een taalbarrire te ervaren tussen ICT'ers en mensen buiten de ICT.

Bijscholing
In 2004 schoolde slechts 37% van de ICT'ers bij, in 2005 daalde dit percentage naar een dieptepunt van 29% van de ICT'ers. In 2006 schoolt zo'n 42% van de ICT'ers bij. Het is momenteel zelfs zo dat 74% van de ICT'ers aangeeft regelmatig bij te scholen. Ruim 60% van de werkgevers moedigt de ICT'er financieel aan om externe bijscholingscursussen en opleidingen te volgen. Slechts 6% van de werkgevers moedigt het wel aan, maar wil niet voor de kosten opdraaien. MBO'ers en ICT'ers met een niet afgeronde VO- opleiding volgen vaker een cursus dan WO'ers. HBO'ers scholen het minst bij.

Managers
Managers zouden ook meer kunnen bijscholen. 17% van de ICT'ers geeft aan geen duidelijk beeld van het beleid inzake ICT binnen de organisatie te hebben. Misschien dat dit ook verklaart waarom 15% van de ICT'ers aangeeft de begeleiding van de manager onvoldoende te vinden. 12% van de ICT'ers geeft aan de controle van de manager als benedenmaats te ervaren.

Bron: persbericht iSense Staffing, www.staffing.nl