Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier

Met ingang van 1 januari 2007 zal voor ieder in Nederland geboren kind een elektronisch kinddossier worden gemaakt.

Jeugdartsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden in het dossier informatie bij over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Later kunnen het schoolmaatschappelijk werk en de politie informatie aan het dossier toevoegen.

Voor de snelle invoering van een dergelijk dossier trekt staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) 25 miljoen euro extra uit.